Forskning i tarmkræft

Udvikling af et screeningskoncept baseret på kræftassocierede bio-markører i blod

I Danmark diagnosticeres hvert år 4.250 nye tilfælde af tarmkræft. Ofte giver tarmkræft først symptomer i et fremskredent stadium. Effektiv behandling bliver dermed ikke opnåelig i alle tilfælde. Senest er screening med en test for usynligt blod i afføring inddraget som led i et samlet behandlingstilbud. Ca. 65% ønsker at deltage. Men - dette kombineret med screeningstestens evne til at finde kræftsygdom på 70% betyder, at kun omkring 45% af de sygdomsramte i screeningsbefolkningen opdages.

Vores kræftforskning stiler mod at udvikle et screeningskoncept baseret på biologiske markører i blodprøver. Vores resultater viser, at screening med blodprøver giver resultater sammenlignelige med afføringsprøver, men at flere vil deltage i en sådan screening.

Klik og se video om deltagelse i projektet

AKTUELT STORE PROJEKT

er vores hidtil største - og den endelige, afsluttende validering af vores forskning frem mod en screeningsmodel for tarmkræft baseret på blodprøver.

Endoskopi III-Del 1 er nu afsluttet og forløb parallelt til den offentlige, almene screening for tarmkræft fra 2014 til 2016. Del 2 forløber helt frem til sommeren 2022.

Projektet foregår i samarbejde mellem screeningscentre på 10 hospitaler:
4 i Region Hovedstaden og 6 i Region Midtjylland .... og administreres fra Hvidovre Hospital.

Se video og læs mere: Hvorfor, Hvor, Hvordan! og Endoskopi III-projektet
TRIAGE i screening for tarmkræft

Er en screening baseret på (1) en afføringsprøve + (2) en blodprøve + (3) en beslutning om koloskopi (= kikkertundersøgelse af tarmen) eller ej.

25% af nuværende koloskopier, som følger en screening baseret på en afføringsprøve, kan undgås – til gavn samfundsøkonomisk, og glæde for den enkelte, som undgår unødig koloskopi.

TRIAGE i screening afprøves på 4 hospitaler i Region Hovedstaden parallelt til den almene screening for tarmkræft, der tester for usynligt blod i afføringen.


læs mere: Hvorfor triage , Gennemførlighedsprojekt og Kontakt!


Forskningen er forankret på Hvidovre Hospital - men er et samarbejde mellem RegionHovedstaden og RegionMidtjylland.

Forskning med fokus på
analyse af afførings-, blod-og
vævsprøver for om muligt
at identificere sammenhænge
mellem genetiske komponenter
i afføring, blod eller væv og
forekomst af tarmkræft.

Forskning i screening med blodprøver.
Tarmkræft udvikler sig længe symptomløst. Men – jo, tidligere tarmkræft opdages – jo, større mulighed for helbredelse.
Flere ville deltage i screening baseret på blodprøver.

Jo, tidligere diagnose af recidiv
genopstået sygdom efter helbredende operation
jo større mulighed for fornyet effektiv behandling. Specifikke biomarkører i blod formodes at opdage recidiv i tidlige stadier.
40% oplever recidiv.

Samarbejdsprojekter i
DK og udland omkring viden, materialer og data.
Præanalytiske projekter til dokumentation af ændrede proces-faktorers evt. indflydelse på resultatet-en kvalificering af vores forskningsresultater.

Projektmedarbejdere

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk

1.  Nyeste projekt-resultater:

Biologiske markører i blod kan tidligt påvise risiko for fremtidig udvikling af kræftsygdom
Vores grundliggende hypotese er nu bekræftet. Vi har påvist, at:
forhøjede værdier af en eller flere af vores biologiske blodmarkører relaterer til øget risiko for─over tid─at udvikle kræftsygdom.

Forskningsresultater i anvendelse:
Triage i screening for tarmkræft—et pilot-projekt

Benyttes en afføringstest + en blodtest i screening for tarmkræft, kan 25% af de kikkertundersøgelser, der nu følger af den almene screening for tarmkræft med afføringsprøver, sparesog den enkelte undgå unødig koloskopi.
Pilotprojektets resultater vil kunne implementeres i den aktuelle screening for tarmkræft allerede i 2018.
Læs: Forskningsresultater publiceret pr. 08.03.2017

2.  Seneste presseomtale:

Blodprøve kan afsløre tarmkræft.
Danske forskere er tæt på at have udviklet en metode til at kunne diagnosticere tarmkræft ud fra en blodprøve. Kan bredes ud til at gælde alle former for kræft, siger forsker. (ref. Videnskab.dk)
Kræftforskere vil have dit blod i stedet for din afføring

3.  Pressemeddelelser