Forskning i tarmkræft

Udvikling af et screeningskoncept baseret på kræftassocierede bio-markører i blod

I Danmark diagnosticeres hvert år 4.250 nye tilfælde af tarmkræft. Ofte giver tarmkræft først symptomer i et fremskredent stadium. Effektiv behandling bliver dermed ikke opnåelig i alle tilfælde. Senest er screening med en test for usynligt blod i afføring inddraget som led i et samlet behandlingstilbud. Ca. 65% ønsker at deltage. Men - dette kombineret med screeningstestens evne til at finde kræftsygdom på 70% betyder, at kun omkring 45% af de sygdomsramte i screeningsbefolkningen opdages.

Vores kræftforskning stiler mod at udvikle et screeningskoncept baseret på biologiske markører i blodprøver. Vores resultater viser, at screening med blodprøver giver resultater sammenlignelige med afføringsprøver, men at flere vil deltage i en sådan screening.

Klik og se video om deltagelse i projektet

AKTUELT STORE PROJEKT

er vores hidtil største - og den endelige, afsluttende validering af vores forskning frem mod en screeningsmodel for tarmkræft baseret på blodprøver.

Endoskopi III-Del I er nu afsluttet og forløb parallelt til den offentlige, almene screening for tarmkræft fra 2014 til 2016. Del II forløber helt frem til sommeren 2022.

Projektet foregår i samarbejde mellem screeningscentre på 10 hospitaler:
4 i Region Hovedstaden og 6 i Region Midtjylland .... og administreres fra Hvidovre Hospital.

Se video og læs mere: hvorfor, hvor og hvordan!


Forskningen er forankret på Hvidovre Hospital - men er et samarbejde mellem RegionHovedstaden og RegionMidtjylland.

Forskning med fokus på
analyse af afførings-, blod-og
vævsprøver for om muligt
at identificere sammenhænge
mellem genetiske komponenter
i afføring, blod eller væv og
forekomst af tarmkræft.

Forskning i screening med blodprøver.
Tarmkræft udvikler sig længe symptomløst. Men – jo, tidligere tarmkræft opdages – jo, større mulighed for helbredelse.
Flere ville deltage i screening baseret på blodprøver.

Jo, tidligere diagnose af recidiv
genopstået sygdom efter helbredende operation
jo større mulighed for fornyet effektiv behandling. Specifikke biomarkører i blod formodes at opdage recidiv i tidlige stadier.
40% oplever recidiv.

Samarbejdsprojekter i
DK og udland omkring viden, materialer og data.
Præanalytiske projekter til dokumentation af ændrede proces-faktorers evt. indflydelse på resultatet-en kvalificering af vores forskningsresultater.

Projektmedarbejdere

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk