Forskningsresultater i anvendelse

Triage i screening for tarmkræft (et gennemførligheds-projekt):

25% af de kikkertundersøgelser (koloskopier), der nu følger af den almene screening for tarmkræft (baseret på afføringsprøver) vil kunne spares – og den enkelte kunne undgå unødig koloskopi – såfremt den nuværende almene screening for tarmkræft kombineres med en blodprøve.

I 2017 vil vi i et gennemførligheds-projekt afprøve de logistiske udfordringer ved at benytte et system med triagering i den almene screening for tarmkræft.

En screening med triagering vil sige: en afføringsprøve (FIT-test: med usynligt blod ) + en blodprøve = beslutning om koloskopi (kikkertundersøgelse) eller ej — udført indenfor et screeningsforløbs korte tidsramme.

Læs mere:

Hvorfor TRIAGE

Gennemførlighedsprojekt

Artikel med grundliggende resultat-publicering (Epub ahead of print / 08.03.2017)

jf. i øvrigt presseomtaler :
Videnskab.dk (30.11.16)  — DR / P1-Morgen (30.11.16) — Jyllands-Posten (01.12.16) — BT (01.12.16)

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk