Nyeste resultater

Biologiske markører i blod kan tidligt påvise risiko for fremtidig udvikling af kræftsygdom

Vores grundliggende hypotese er nu bekræftet, idet vi har påvist, at:
forhøjede værdier af en eller flere af vores biologiske blodmarkører relaterer til øget risiko for─over tid─at udvikle kræftsygdom.

Designet af vores aktuelle store projekt ─ Endoskopi III, Del 2 (2016-2022) ─ er er derfor udarbejdet på grundlag af vores forskningshypotese:

En screening med en afføringstest ”uden fund” kan være et ”falsk negativ-svar”, idet en malign sygdom allerede kan være under udvikling (jf. en mulig forhøjet biomarkørværdi)─og oftere opfølgning (screening) bør tilbydes.

 

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk