Samarbejder


Forskningssamarbejder og finansiering

 

Samarbejdsområder

—nationalt og internationalt

Sammen med nationale og internationale samarbejdspartnere gennemfører vi
større og mindre forskningsprojekter med fokus på betydningen af biologiske markører
ved behandling af kræftsygdomme—herunder tarmkræft.

Med basis i biomarkører i blodprøver arbejder vi bla. intensivt på
at identificere patienter, som trods behandling af kræftsygdom i tidligt stadium,
alligevel udvikler recidiv (fornyet sygdom) med dødelig udgang.

Endvidere har vi med afsæt i biomarkører i blodprøver fokus på,
at identificere patienter, som bør tilbydes behandling med selekteret,
specifik kemoterapi—dvs. individuel, skræddersyet kemo-behandling.

 

Baggrund

—samarbejder

RAPP-Forside3V-5_SYMPOSIUM
Symposium Aug. 2014 ……. KLIK
Videnskabelige samarbejdspartnere_Side_1
Samarbejder …. KLIK

Vores  forskningsresultater har bevirket stor international interesse
—både akademisk og fra private biotech firmaer.
Det er derfor  lykkedes os at skabe samarbejde med nationale og internationale biotech firmaer samt førende danske, amerikanske og europæiske forskningsinstitutioner og hospitaler.

Den kommercielle interesse skyldes vores omfang af veldokumenteret
test-og datamateriale,  som er indsamlet iht. dokumenterede,
grundigt gennemvaliderede arbejdsprocedurer.
Forskere og laboratorier verden over efterstræber store, veldokumenterede
test- og datamaterialer til brug for analyser på egne udviklede analyseplatforme
med fokus på de biologiske markører, de selv arbejder ud fra.

For vores forskning vil adgang til mange bredspektrede laboratorieanalyser
optimere projektets samlede resultater.
Samtidig opnår vi et realistisk omkostningsniveau på vores projekter
i kraft af både økonomisk, men også praktisk samarbejds-sponsorering.
Sandsynligvis vil vi også herigennem oparbejde interessenter i at indgå i den
senere udvikling og  implementering af en ny og bedre screeningsmodel.

 

Sponsorer

—og offentlighed

Alle danske såvel som udenlandske private fonde og firmaer, bag vores forskning,Sig "JA" til at deltage
offentliggøres her på sitet, i alle respektive invitationer til projektdeltagelse
samt  i  alle efterfølgende publikationer.

Læs mere:
Aktuelle Samarbejder      Sponsorer /Finansiering      Oversigter Sponsorer

 

Tilladelser /ophavsret

—og kontraktstyring

Alle vores forskningsprojekter er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité og Datatilsynet.

Kontraktmæssigt styres alle vores projekter alene af hovedansvarlige, initiativtager til enhedens forskning:
overlæge, professor, dr.med. Hans Jørgen Nielsen, Hvidovre Hospital.

Hans Jørgen Nielsen er også—på grundlag af dansk lovgivning—
garant for at størsteparten af evt. rettigheder forbliver på akademiske hænder i Danmark.

 

Læs mere:

Vores Forskning      Aktuelle Samarbejder

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk