Vores forskning

Vores kræftforskning

Mission

for vores forskning er at anvende vores identificerede biomarkører til:

 • ny model til screening for tarmkræft baseret på blodprøver
  hvilket medfører flere deltagere i screening end ved brug af afføringsprøver
 • identifikation af patienter, som fortsat har risiko for at genudvikle sygdom (recidiv),
  trods kurativ (= helbredende) operation og efterbehandling
 • udvikling af selektiv behandling—individuelt tilpasset kemoterapi—til ”risiko-patienter” for recidiv

Vision

for vores forskning er:

 • at flere sygdomstilfælde opdages tidligt – og flere overlever
 • at flere identificeres med forstadier til kræft – dvs. færre nye kræftdiagnoser pr. år
 • reducering af samfundsmæssigt dyre undersøgelser og sygdomsforløb

 

cirkel4cirkel3cirkel2 cirkel1

 

Vores forsknings 4 spor

har siden 1990 omhandlet sygdommen kolorektal cancer (tarmkræft)

med fokus på årsager til:

 

 • sygdommens opståen
 • sygdommens spredning og metastasering
 • sygdommens behandling
 • recidiv—dvs. fornyet sygdom efter helbredende operation og evt. kemo- og/eller stråleterapi
 • dårlig prognose—dvs. dødelig udgang—
  evt. p.gra. komplikationer efter operation

 

Resultat

I dag har vores forskning ført til identifikation af biomarkører i blod,som kan identificere:

 • sygdommen tarmkræft
 • forstadier (adenomer/ polypper) til tarmkræft
 • tarmkræft i tidlige stadier og under udvikling

Forsknings baggrund

Kolorektal cancer (tarmkræft) er en folkesygdom, som ofte først giver symptomer i et fremskredent
stadium. Effektiv behandling bliver dermed ikke opnåelig i alle tilfælde.

 

 • Hvert år dør omkring 2.000 danskere af sygdommen og mere end 4.250 nye tilfælde diagnosticeres
  – ca. 22.500 danskere lever med sygdommen – blot omkr. 50%-55% vil overleve i mere end 5 år.
 • Tarmkræft kan behandles effektivt i sygdommens tidlige stadier.
  Derfor er screening nu inddraget i det samlede behandlingstilbud
 • Den optimale screeningsform er p.t. en immunologisk test for usynligt blod i afføring – (FIT-testen).

Screening som udgangspunkt

 • FIT-testen (=nuværende screeningstest) identificerer symptomløs tarmkræft med 75% sikkerhed—til dato den bedste og billigste metode.
 • Hidtidige resultater viser dog, at kun ca. 60-65% af de, som bør lade sig screene, accepterer tilbuddet om en afføringstest.
  Derfor identificeres kun 45-50% af de kræfttilfælde, som findes i den screenings-relevante befolkningsgruppe.
 • Ca. 5-6 ud af 10 sygdomsramte – blandt de, der tilbydes screening – forbliver uopdagede.
 • Forskningsresultater med blodprøver viser en deltagerprocent på 85-90%.

 

 

Læs mere:

Fire Forsknings-Spor & Int. Samarbj.      Symposium Aug.2014       
Internationalt Symposium Aug. 2014

 

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk