Fire Spor

Fire forskningsspor

                inkl. internationale samarbejder

 

Vores forskningsteam har forfulgt adskillige parallelle spor indenfor forskning i tarmkræft —

udfra vores oprindelige tese, at flere vil deltage i de tilbudte, almene screeninger …..  FORDI:

 • flere sygdomstilfælde hermed opdages tidligt – og flere vil overleve  sygdommen tarmkræft
 • flere identificeres med forstadier til tarmkræft – dvs. færre nye  tarmkræftdiagnoser pr. år

 

 

Vores forsknings 4 hovedområder:

 

Hvorfor får vi tarmkræft?

cirkel1

Formål med denne forskning er at afdække, hvorfor sygdommen tarmkræft opstår
og om muligt reducere det fremtidige antal sygdomstilfælde.

Vores forskning tilstræber at identificere sammenhænge mellem
genetiske komponenter i afføring, blod eller væv og tilstedeværelsen af tarmkræft.

 

Tidlig Diagnose (detektion/screening)

Forskningsresultater med blodprøver har udvist:

 • cirkel2en deltagelse på over 90%
 • at biologiske markører i blod kan identificere tarmkræft og nogle af sygdommens forstadier
 • at biologiske markører i blod måske også kan identificere personer med kræftsygdom udenfor tarmen

Screening med blodprøver kan derfor betyde:

 • flere deltager i screening
 • flere sygdomstilfælde opdages tidligt – og flere overlever
 • flere identificeres med forstadier til kræft – dvs. færre nye kræftdiagnoser pr. år
 • et sundhedstjek med en blodprøve kunne måske påvise kræftsygdom under udvikling
  og derved sikre en kræftdiagnose på et tidligt, helbredeligt stadium.

 

Aktuelt forløber vores hidtil største projekt—Endoskopi III / del 1 og 2;

Del 1   fokuserede på at identificere og validere en metode til screening for tarmkræft baseret på blodprøver.

    Projektet forløb parallelt til den almene befolkningsscreening for tarmkræft fra 2014–2016 inkl.

Endoskopi III / del 2 er implementeret sideløbende fra september 2016:

Del 2  blodprøver og data fra 30.000 personer med et ikke-fund af usynligt blod i befolkningsscreeningen.

    Blodprøver udtages 3 gange (hvert 2. år) over 4 år.

    Resultaterne fra dette projekt vil foreligge med udgangen af 2023

Formål: at kunne identificere personer, som trods et negativt screeningsresultat, alligevel har kræft eller er i risiko for at udvikle sygdommen før næste almene screening

Triage i screeninget gennemførlighedsprojekt — er påbegyndt juni 2017 :

En 3-trins screeningmodel  afprøves parallelt til den aktuelle, almene screening.

En screening bestående af: en afføringsprøve (FIT-test: med usynligt blod ) + en blodprøve = beslutning om
koloskopi (kikkertundersøgelse) eller ej— udført indenfor et screeningsforløbs korte tidsramme

Formål: screening med TRIAGE vil mere præcist udpege de, der reelt behøver en screenings-koloskopi
—og mange unødige koloskopier kan spares.

 

Tidlig Diagnose af Recidiv

cirkel3

Denne  forskning har fokus på at udvikle en blodprøve til tidlig identifikation af fornyet sygdom (recidiv) på trods af en allerede veloverstået, tilsigtet helbredende operation for tarmkræft. 

 

Tidlig identifikation af ny sygdom vil forøge chancen for at blive helbredt eller få et mere skånsomt og effektivt behandlingsforløb.

 

Øvrig Forskning

cirkel4

Præanalytiske Projekter

til dokumentation af evt. effekt på de endelig resultater af variable faktorer under f.eks. blodprøvetagning,  –behandling og –nedfrysning .
En fortløbende dokumentation og yderligere kvalificering  af vores finale resultater.

 

Samarbejder med danske og udenlandske forskningsgrupper

Samarbejdsprojekter i henhold til kontrakter med akademiske og kommercielle forskningsgrupper/virksomheder i form af sparring, udveksling af resultater, tests og data.

Internationalt Symposium Aug. 2014
Symposium Aug. 2014

I sådanne samarbejder har vi opnået resultater, som kan forbedre den daglige behandlingspraksis af patienter med tarmkræft.

 

 

Læs mere:

Hvorfor tarmkræft       Tidlig diagnose/screening    Tidlig diagnose af recidiv    Øvrig Forskning

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk