Tidlig Diagnose

Tidlig diagnose / detektion (=screening)

     

Vores forskning i screening

Screening med blodprøver har i forskningsprojekter vist en deltagelse på 85-90% blandt de adspurgte.

Gennem mange års forskning med store kliniske projekter med op til 20.000 deltagere i Danmark og Australien,
er vores forskningsenhed tæt på at have udviklet et screenings-koncept baseret på blodprøver.
Dvs. en blodprøve med analyser af biologiske markører i blod, som vil kunne erstatte den nuværende screening for tarmkræft baseret på en afføringstest (FIT).

Modellen kan med en kombination af blodproteiner og genetiske delmolekylerSig "JA" til at deltage

 • adskille personer med tarmkræft fra raske med stor sikkerhed
 • finde forstadier til tarmkræft med rimelig stor sikkerhed
 • adskille anden kræft fra raske med stor sikkerhed
 • identificere personer med risiko for at udvikle forstadier-eller tarmkræft før næste screeningstilbud (intervalcancer). Personer, som derfor oftere bør tilbydes screening.

BEMÆRK :

 • Vores forskningsresultater viser, at de molekyler, vi analyserer i en blodprøve,
  kan identificere personer med tarmkræft eller forstadier til tarmkræft
  — men, formentlig også identificere personer med anden kræftsygdom end tarmkræft.
 • I nær fremtid vil jævnlige sundhedstjek med en blodprøve hermed også kunne tjekke,
  om en kræftsygdom skulle være under udvikling.

Læs mere om vores resultater i dette forskningsspor i vores publicerede artikler

 

Aktuelle projekter

 

1.  Endoskopi III – vores store, biomarkør projekt:

Afprøver vores screeningsmodel på en almen,
screeningsrelevant befolkningsgruppe (50 – 74 år)—uden symptomer på tarmkræft—
idet al vores forskning hidtil har været baseret på personer,
med symptomer på tarmkræft.

Formålet med Endoskopi III-projektet er:

 • en endelig, afsluttende dokumentation af
  holdbarheden af vores nyudviklede screenings-koncept.

Det er vores hidtil største projekt, som skal muliggøre en fremtidig klinisk anvendelse.

2.  Triage i screening for tarmkræft — et gennemførlighedsprojekt:

Fra den 1. juni 2017 gennemføres et 3-trins screenings forløb
—parallelt til den almene screening for tarmkræft baseret på en afføringstest (FIT).

Et 3-trins screenings forløb består i:
(1)  en afføringstest for usynligt blod (FIT)
(2)  en blodtest
(3)  og heraf tilbud om koloskopi (=kikkertundersøgelse af tarmen) eller ej

Formålet med projektet er:

 • at afprøve, hvorvidt det kan lade sig gøre at indsamle og analysere
  en afføringstest plus en efterfølgende blodprøve forud for en koloskopi-undersøgelse,
  som skal finde sted indenfor et screeningsforløbs korte tidsramme.
 • at udføre yderligere analyser på projektets indsamlede blodprøver
  for at finde flere og evt. bedre markører og hermed optimere vores blodtest,
  som for nuværende ikke kan identificere alle de mulige oversete kræft- eller forstadie.

Projektet vil forløbe på fire hospitaler i Region Hovedstaden: Amager-Hvidovre, Bispebjerg, Herlev og Hillerød: Kontakt

 

Hvorfor

Diagnosen tarmkræft stilles hvert år hos 4.250 danskere med symptomer på sygdommen.
Halvdelen opdages så tidligt, at komplet helbredelse er mulig, mens den anden halvdel
opdages med så fremskreden sygdom, at helbredelse er vanskeligere—men ikke udelukket.

Jo, tidligere sygdommen opdages (tidlig detektion)—jo, større er chancen for komplet helbredelse.

Befolkningsscreening er den sikreste vej til tidlig detektion af sygdommen—eller som ofte er tilfældet
en detektion så tidligt, at sygdommen endnu kun findes i et forstadium,
som kan fjernes med komplet helbredelse til følge.

Screening medfører, at flere overlever diagnosen tarmkræft,UP-date DK hieraki
og samtidig reduceres antallet af nye tilfælde markant.
Befolkningsscreening foretages med en prøve for usynligt blod  i afføring—
metoden er effektiv—den finder 75% af de, som blandt de screenede har sygdommen.

Men ikke alle ønsker at deltage—kun ca. 60-65%.
5-6 ud af 10 sygdomsramte blandt de, der tilbydes screening, forbliver derfor uopdagede.
Testens kliniske sensitivitet (= evnen til at udpege de sygdomramte i en screeningsbefolkning)
er lig med deltagerprocenten gange testens egen sensivitivt
 (60-65% x 75%).

Sammen med nationale og internationale samarbejdspartnere gennemfører vi projekter,
som stiler mod fremtidig screening baseret på kræft-associerede molekyler (biomarkører) i blodprøver.

 

Læs mere:

Biomarkør-projekt    Endoskopi III-projektet      Projektbeskrivelse     Analyser: HVAD/HVOR

Triage i screening   Gennemførlighedsprojekt

Projekt-sponsorer     Historik screeningsforskning     Ofte stillede spørgsmål:top-btn-faq

Vores Forskning        Forsknings-spor

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk