Triage i screening tarmkræft

Triage i screening for tarmkræft

Hvorfor

Den nuværende befolkningsscreening for tarmkræft, som er baseret på en test for
usynligt blod i afføring (FIT), har været en stor succes.
Screeningen har medført mange fund af kræft, men også af høj-og mellem-risiko
adenomer (forstadier),som, hvis de ikke var blevet fjernet, ville blive til kræft.

Fund af såvel kræftsygdom som høj-og mellem-risiko adenomer kræver
fremtidig regelmæssig opfølgning med koloskopi (kikkertundersøgelse af tarmen).

I forlængelse af screeningens success har Folketinget besluttet at nedsætte screenings-intervallet
fra 4 til 2 år, allerede primo 2018.
Udfordringen fremover bliver derfor at tilpasse behovet for de mange screenings-koloskopier
med den foreliggende kapacitet.

Tærskelværdi

I Danmark er den tærskelværdi (cut-off) for mængden af usynligt blod i afføring, som afgør,
om en screenet person tilbydes en efterfølgende koloskopi, i dag på 100 ng blod pr.ml afføring.
Som det har været tilfældet i andre europæiske lande, vil det danske screenings-udvalg,
formentlig allerede fra begyndelsen af 2018, være nødsaget til at anbefale at hæve cut-off
for at tilpasse efterspørgslen af koloskopier med kapaciteten.

Det er indlysende, at en forhøjelse af cut-off vil medføre en forringelse af hele screenings-konceptet.
Flere personer, som deltager i screening vil — på trods af, at de uvidende er bærere af kræftsygdom
eller forstadier — ikke blive identificeret ved screening.

Vores forskningsresultater

Vores forskning i kræftmarkører i blod prøver at vise:

 1. om en blodprøve efter en FIT-test mere præcist kan afgøre, hvem, der reelt behøver
  efterfølgende koloskopi. Det totale antal koloskopier, som følge af en
  screeningstest, vil derved kunne reduceres ─ til samfundsøkonomisk gavn,
  men også til glæde for den enkelte, som undgår unødig koloskopi.
 2. om en kombinations-test (FIT test + Blodtest) vil kunne identificere screenede
  personer, som ved evt. forhøjet cut-off værdi ville blive overset
  i den almene screening for tarmkræft.

Triage i screening for tarmkræft:

Såvel ved FIT-testens nuværende og evt. ændrede cut-off værdier
ønsker vi at vurdere, om brug af Triage (FITtest + Blodtest = beslutning +/- koloskopi)
vil kunne identificere flere af de ellers oversete personer med kræft eller forstadier
— og samtidig kunne reducere det totale behov for screenings-afledte koloskopier.

Forventningerne til brug af Triage i screening for tarmkræft er derfor høje
— både nationalt og internationalt.

Læs mere:

Gennemførlighedsprojekt      Kontakt: Steder / Medarbejdere

Artikel med grundliggende resultat-publicering (Epub ahead of print / 08.03.2017)

jf. i øvrigt presseomtaler :
Videnskab.dk (30.11.16)  — DR / P1-Morgen (30.11.16) — Jyllands-Posten (01.12.16) — BT (01.12.16)

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk