Gennemførlighed

Et gennemførlighedsprojekt

Triage i screening for tarmkræft vil sige et  3-trins screenings forløb:

(1)  en afføringstest for usynligt blod (FIT)—med usynligt blod
(2)  en blodtest
(3)  som medfører en beslutning om koloskopi (=kikkertundersøgelse af tarmen) eller ej

Fra den 1. juni 2017 afprøver vi  denne udvidede screeningsform
— parallelt til den almene screening for tarmkræft baseret på en afføringstest (FIT).

Projektet forløber på fire hospitaler i Region Hovedstaden:
Amager-Hvidovre, Bispebjerg, Herlev og Hillerød.

 

Projektets formål:

 • Projektet afprøver om, det kan lade sig gøre at indsamle og analysere både en
  afføringstest og efterfølgende en blodprøve forud for en koloskopi-undersøgelse,
  som skal finde sted indenfor et screeningsforløbs korte tidsramme.
 • Herudover udføres yderligere analyser på projektets indsamlede blodprøver
  for at finde flere og evt. bedre markører og hermed optimere vores blodtest,
  som for nuværende ikke kan identificere alle de mulige oversete kræft- eller forstadie tilfælde
  ved en FIT-test med forhøjet cutt-off.

Metode:

 • Screeningssekretariatet på Bornholm udsender et svar på den almene screenings FIT-test
  med evt. indkaldelse til koloskopi i Region Hovedstaden. Alle personer, som har et
  screenings-resultat på mellem 100 og 400 ng usynligt blod pr. ml afføring, vil fra 1. juni 2017
  også modtage en invitation til at deltage i vores projekt.
  Projektbrevet understreger, at projektet er et forskningsbaseret projekt med sigte på
  mere præcist at afgøre, hvem, der reelt behøver den efterfølgende screenings-koloskopi.
  Alle, som indgår i projektet skal gennemføre den planlagte koloskopi.
 • Over 12 måneder indsamles blodprøver fra  ca. 1.000 personer på Endoskopi-afsnittene
  på Amager, Bispebjerg, Herlev, Hillerød og Hvidovre Hospitaler.
 • En del af det indsamlede blod nedfryses
  for senere analyser hos en række nationale og internationale samarbejdspartnere.
  De parametre, der analyseres for, er alle associeret til forstadier eller kræftsygdom i udbrud.
  Det samlede projekt inkl. analyser og beregninger estimeres til at vare i ca. 3 år.

Forventede resultater:

 • De respektive screeningsudvalg,
  som i dag koordinerer den almene screening for tarmkræft,
  vil følge nærværende pilot-projekts resultater.

I 2018 forventes det at tilstrækkelige projektdata vil foreligge, sådan
at det evt. kan besluttes, om triage skal implementeres i den almene tarmkræftscreening.

 • Men også internationalt afventes vores projektresultater:
  Det seneste møde i Early Detection Research Network ved National Cancer Institute, Bethesda, USA

(www.edrn.nci.nih.gov) bakkede konceptet op med håb om,
at et sådant koncept også ville kunne implementeres i USA
— og dermed reducere den lange ventetid (måneder) på koloskopi efter en positiv FIT-test.

Finansiering:

Et par af vores industrielle sponsorer og mangeårige samarbejdspartnere
i vores forskning med fokus på et screeningskoncept for kræft baseret på biomarkører i blod
er gået ind i 50% sponsering af vores gennemførlighedsprojekt.

Det skal fremhæves, at alle analyser udført af samarbejdspartnere ikke belaster projektet økonomisk,
og at alle samarbejdsaftaler er indgået på baggrund af underskrevne kontrakter.

Restbeløbet (50%) søges dækket via forskningsbevillinger doneret til projektet — helt,  som i alle vore tidligere forskningsprojekter.

Læs mere:

Hvorfor Triage            Kontakt: Steder/Medarbejdere

Artikel med grundliggende resultat-publicering (Epub ahead of print / 08.03.2017)

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk