Forskning i tarmkræft

Udvikling af et screeningskoncept baseret på kræftassocierede bio-markører i blod

I Danmark diagnosticeres gennemsnitligt 4.844 nye tarmkræft-tilfælde om året (2019). Ofte giver tarmkræft først symptomer i et fremskredent stadium. Effektiv behandling bliver dermed ikke altid muligt. Senest er screening med en test for usynligt blod i afføring inddraget som led i et samlet behandlingstilbud. Ca. 60% ønsker at deltage. Men - dette kombineret med screeningstestens evne til at finde kræftsygdom på 79% betyder, at kun omkring 50% af de sygdomsramte i screeningsbefolkningen opdages.

Vores kræftforskning stiler mod at udvikle et screeningskoncept baseret på biologiske markører i blodprøver. Konceptet kan formentlig indføres som et supplement målrettet de personer, som ikke ønsker screening med en afføringsprøve;
og flere vil deltage i den almene screening.

Normalvariation af ctDNA hos raske

Cirkulerende tumor DNA (ctDNA) er den mest lovende af de cancer-biomarkører, vi har forsket i.
I dag er teknologien til måling af ctDNA så udviklet, at måling af ctDNA kan bruges klinisk til identifikation af kræftpatienter. Desværre forekommer ctDNA også hos en mindre andel af tilsyneladende raske personer.
NV-projektet, med opstart medio 2021, skal evaluere normal-niveauer af ctDNA hos raske til hjælp for fortolkning af ctDNA-analyser i klinisk brug.Befolknings-screening

Vores Endoskopi III-projekt, påbegyndt i 2014, er vores hidtil største - og lægger grund for en validering af vores biomarkør-forskning med sigte på en screeningsmodel for tarmkræft baseret på blodprøver. Måler er, at flere deltager i screening, og flere diagnosticeres tideligt i helbredelige stadier.

Endoskopi III-Del 1 & Del 2 /runde 1 & 2 er afsluttet med inklusion på 10 hospitaler af hhv. 32.665 i runde 1 og heraf 15.978 inkluderet 2. gang efter et negativ screeningssvar i den almene screening for tarmkræft. Del 2/runde 3 pågår fortsat ud fra Amager-Hvidovre Hospital.
Forskningen administreres fra Hvidovre Hospital.

Læs mere: Hvorfor, Hvor og Aktuelle store projekt - Endoskopi IIIScreening i Kræftpakke-forløb

Vores Endoskopi IV-projekt, påbegyndt i 2019, afprøver vores blodbaserede screeningsværktøj i patienter henvist til udredning (=koloskopi) i kræftpakke-forløb pga. symptomer på tarmkræft. Vores screeningsværktøj vil blive afpørvet alene og i kombination med afføringsprøver + alder (vores Triage-koncept) med henblik på at forbedre selektion af patienter med behov for udredende koloskopi.
Brug af Triage kan forventeligt reducere behovet for koloskopi markant til fordel for sundhedsøkonomien, nedsat ventetid, hurtigere diagnose og den enkelte, der undgår ubehagelig, unødig koloskopi.

Læs mere: Hvorfor triage og Endoskopi IV-projektet

Forskningen er forankret på Hvidovre Hospital - men er et samarbejde mellem RegionHovedstaden og RegionMidtjylland.


Med sorg måtte vi i 2020 - meget uventet - sige farvel til vores mangeårige forskningsleder
Overlæge, professor Hans Jørgen Nielsen († sept. 2020).

Hans Jørgen Nielsen har siden sin ansættelse som fuldtidsforsker på Hvidovre Universitets Hospital i 1990 initieret og været ansvarlig for forskningsenhedens forskningslinje og projekter.
Al påbegyndt forskning fuldføres som planlagt, og alle analyser og resultater bliver fulgt til dørs og vil indgå i - såvel som danne basis for - enhedens fortsatte forskningsarbejde under ny ledelse.

Forskning med fokus på
analyse af afførings-, blod-og
vævsprøver for om muligt
at identificere sammenhænge
mellem genetiske komponenter
i afføring, blod eller væv og
forekomst af tarmkræft.

cirkel2

Forskning i screening for kræft med blodprøver.
Biomarkører i blod kan identificerer kræftsygdom under udvikling
Jo, tidligere diagnose – jo, større mulighed for helbredelse.
Flere ville deltage i screening baseret på blodprøver.

Tidlig diagnose af recidiv

Jo, tidligere diagnose af recidiv
genopstået sygdom efter helbredende operation
jo større mulighed for fornyet effektiv behandling. Specifikke biomarkører i blod formodes at opdage recidiv i tidlige stadier.
40% oplever recidiv.

Øvrig forskning

Samarbejdsprojekter i DK og udland omkring viden, materialer og data. Præanalytiske projekter til dokumentation at ændrede proces-faktorers evt. indflydelse på resultat - en kvalificering af vores forskningsresultater.

Projektmedarbejdere

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk