Forskning i tarmkræft

Udvikling af et screeningskoncept baseret på kræftassocierede bio-markører i blod

I Danmark diagnosticeres gennemsnitligt (2014-18) 5.330 nye tarmkræft-tilfælde om året. Ofte giver tarmkræft først symptomer i et fremskredent stadium. Effektiv behandling bliver dermed ikke altid muligt. Senest er screening med en test for usynligt blod i afføring inddraget som led i et samlet behandlingstilbud. Ca. 62% ønsker at deltage. Men - dette kombineret med screeningstestens evne til at finde kræftsygdom på 79% betyder, at kun omkring 50% af de sygdomsramte i screeningsbefolkningen opdages.

Vores kræftforskning stiler mod at udvikle et screeningskoncept baseret på biologiske markører i blodprøver. Konceptet kan formentlig indføres som et supplement målrettet de personer, som ikke ønsker screening med en afføringsprøve;
og flere vil deltage i den almene screening.


Klik og se, hvordan du kan medvirke i forskningen

AKTUELT STORE PROJEKT

er vores hidtil største - og den endelige, afsluttende validering af vores forskning frem mod en screeningsmodel for tarmkræft baseret på blodprøver.

Endoskopi III-Del 1 forløb parallelt til den offentlige, almene screening for tarmkræft fra 2014 til 2016. Del 2 forløber til sommeren 2022 med.

Del 1 & 2/rd. 1 & 2 forløb på 10 hospitaler: 4 i Region Hovedstaden og 6 i Region Midtjylland. Del 2/rd.3 pågår fortsat ud fra Amager-Hvidovre Hospital.
Forskningen administreres fra Hvidovre Hospital.

Læs mere: Hvorfor, Hvor og Aktuelle store projekt - Endoskopi IIITRIAGE i screening for tarmkræft

Med screeningen for tarmkræft overstiger behovet for koloskopi landets kapacitet. Ca. 50-70% af alle koloskopier er uden fund.

En kombination af alder + en blod-og en afføringsprøve (en triage test) kan mere præcist identificere for hvem, koloskopi er nødvendig.

TRIAGE-testen afprøves på 5 danske hospitaler. Forventeligt kan behovet for koloskopi reduceres markant til fordel sundhedsøkonomisk; reducerede ventetider; og den enkelte, som undgår ubehagelig, unødig koloskopi.

Læs mere: Hvorfor triage og Endoskopi IV-projektet

Forskningen er forankret på Hvidovre Hospital - men er et samarbejde mellem RegionHovedstaden og RegionMidtjylland.

Forskning med fokus på
analyse af afførings-, blod-og
vævsprøver for om muligt
at identificere sammenhænge
mellem genetiske komponenter
i afføring, blod eller væv og
forekomst af tarmkræft.

cirkel2

Forskning i screening for kræft med blodprøver.
Biomarkører i blod kan identificerer kræftsygdom under udvikling
Jo, tidligere diagnose – jo, større mulighed for helbredelse.
Flere ville deltage i screening baseret på blodprøver.

Tidlig diagnose af recidiv

Jo, tidligere diagnose af recidiv
genopstået sygdom efter helbredende operation
jo større mulighed for fornyet effektiv behandling. Specifikke biomarkører i blod formodes at opdage recidiv i tidlige stadier.
40% oplever recidiv.

Øvrig forskning

Samarbejdsprojekter i DK og udland omkring viden, materialer og data. Præanalytiske projekter til dokumentation at ændrede proces-faktorers evt. indflydelse på resultat - en kvalificering af vores forskningsresultater.

Projektmedarbejdere

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk