Forskningsresultater i anvendelse

Tarmkræftscreeningens succes betyder, at behovet for koloskopi-undersøgelser
overstiger landets samlede kapacitet.

Da ca. 50-70 % af alle koloskopier ender uden fund efterspørges metoder,
som kan føre til en mere præcis  selektion af de personer, som har reelt behov for koloskopi.

 

Triage i screening for tarmkræft:

25% af de kikkertundersøgelser (koloskopier), der nu følger af den almene screening for tarmkræft (baseret på afføringsprøver) vil formentlig kunne spares—og den enkelte kunne undgå unødig koloskopi—
såfremt den nuværende almene screening for tarmkræft kombineres med personens alder og resultatet af kræft-associerede biomarkører i en blodprøve.

TRIAGE i screening for tarmkræft: (1) alder + (2) resultat af en afføringsprøve (FIT-test: usynligt blod ) + (3) biomarkører i en blodprøve = beslutning om koloskopi (kikkertundersøgelse) eller ej.

 

Triage ved udvælgelse til diagnostisk koloskopi i cancerpakkeforløb:

Nye internationale resultater viser, at screeningens FIT-test
også er velegnet ved selektion til diagnostisk koloskopi
blandt personer henvist til udredning i kræftpakke-forløb pga. symptomer på tarmkræft.

Samtidig viser vores forskning i blodbaserede kræftmarkører, at blodtests kan blive afgørende for detektion
af personer med tarmkræft eller forstadier til tarmkræft.
En FIT-og en blodtest kombineret med alderen (TRIAGE) vil dermed kunne anvendes til selektion til koloskopi
blandt dem, som henvises til diagnostisk koloskopi i kræftpakke-forløb.

En validering af Triage-konceptets brug i selektion til diagnostisk koloskopi
er påbegyndt med en pilot-opstart okt. 2018.
På 5 samarbejdende hospitaler inkluderer vi over små 3 år (2019-spt. 2021) 1.500 personer  henvist til diagnostisk koloskopi pga. symptomer på tarmkræft.

 

Mål:

Formentlig kan det samlede antal koloskopier reduceres markant
—ved screening såvel som diagnostisk koloskopi—
til fordel sundhedsøkonomisk; men også for den enkelte,
som undgår unødvendig, ubehagelig—og ikke risikofri—undersøgelse.

 

Læs mere:

Hvorfor TRIAGE          Endoskopi IV-projektet

Artikler:

Triage for selection to colonoscopy?

Serological biomarkers in triage of FIT-positive subjects?

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk