Bemærk ang. finansiering

Bemærkninger

til budget og finansiering:

Manglende budgetfinansiering søges inddækket ved ansøgninger til offentlige
og private fonde og firmaer.

— Hvidovre Hospital selvfinansierer:

•  aflønning af forskningsleder professor, overlæge, dr. med.Hans Jørgen Nielsen

•  indretning, drift og vedligehold af lokaler til projektadministrationen, Hvidovre Hospital

•  indretning, drift og vedligehold af frysehuse til lagring af de indsamlede blodprøver på Hvidovre Hospital

•  økonomistyring og aflæggelse/revision af regnskaber ved regnskabsafdelingen, Hvidovre Hospital

— Øvrige omkostninger finansieres gennem sammenstykning af små og store tilskud fra fonde og firmaer

— Adskillige fonde støtter vores forskning tilbagevendende. Hovedparten skal dog genansøges på årlig basis.

 

Forskningsmidler fra kommercielle samarbejdspartnere er doneret mhp. firmaernes mulighed
for at anvende egne patenterede analyseplatforme på et stort, veldokumenteret testmateriale.

— Alle resultaterne anvendes alene i samarbejde med vores forskningsgruppe i nærværende projekt.

— De underskrevne kontrakter anviser en ligelig fordeling mellem firmaer og de deltagende hospitaler af
evt. nye opfindelsers patenterings muligheder—repræsenteret ved Hvidovre Hospital.

 

Desværre er vores projekter udelukket fra at modtage økonomisk støtte fra Kræftens Bekæmpelse.

— Pgra. organisationens etiske regler om ikke at støtte projekter, der indenfor de seneste 10 år har modtaget fondspenge baseret på indtjening i tobaksindustrien—(jf. bla. Den Obelske Familefond og Augustinus Fonden).

 

Alle bidragsydere offentliggøres her på sitet, på projektets ”deltagerinformation” og takkes
ifm. fremlæggelser og publikationer af projektets resultater.

— Alle bidragydere modtager endvidere årlige opdateringer om projektets fremdrift.

 

Drift og vedligeholdelse af apparatur (pc’er, printere, frysere, centrifuger, mm.) afholdes af
de deltagende hospitalsafdelingers driftsudgifter.

 

Tildelte forskningsmidler administreres af Hvidovre Hospitals Regnskabsafdeling
via en specifik forskningskonto tilknyttet projektet.

— Vare-og tjenesteindkøb afløftes for moms via hospitalets momskonto.

Hvidovre Hospital beregner ikke ”overhead” for administration af eksterne forskningstilskud.

Tildelte forskningsmidler kan indsættes på Hvidovre Hospitals konto i Nordea Bank A/S:
Reg, nr.: 3100—Konto: 3100 333 365 / Mrk.: konto F21200-01-01-01 v/Hans Jørgen Nielsen.

IBAN nr. DK24 3000 3100 333 635
SWIFT: DABADKKK

SE nr.:     33483376—og Hvidovre Hospital henhører under
CVR nr.:   29190623, som dækker hele Region Hovedstaden.

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk