Bliv sponsor


Bliv sponsor
privat eller som firma via §8h i ligningsloven !

blivsponsor

?  Hjælp os at bekæmpe dødeligheden ved kræftsygdom

?  Hjælp os til mere effektive screeningsmetoder for kræft

     under udvikling

 

?  Finansiering af vores forskning foregår primært

 v.hja. offentlige og private personer, fonde og firmaer

Alle donationer udgør tilsammen fundamentet for vores resultater


Alle fonde og sponsorer

  • Fremhæves på herværende website: www.ColoRectalCancer.dk
  • Offentliggøres i den deltagerinformation, hver enkelt projektdeltager modtager (dvs. 25–30.000 husstande)
  • Modtager årlige progressionsrapporter om vores projekt
  • Modtager personligt fremmøde af os—om ønskeligt—til interessent- / bestyrelses-arrangementer med orientering om de nyeste landvindinger og tiltag i forskningen i kræftscreening

MANGE BÆKKE SMÅ GØR EN STOR Å !

For en årlig  fuldfinansiering skal vi hvert år rejse DKK 18-20 mill., hvoraf ca. 12 mill. svares af internationale sponsorer. Den resterende sum rejses via mere periodiske, nationale sponsorer og fonde:

 

  • Alle donationer modtages med stor glæde
  • Alle donationer opleves som en opbakning af vores fortløbende arbejde
  • Vi modtager donationer på alt fra under DKK 1.000, 5.000 og op til flere millioner—over flere år
  • ……  adskillige donationer er—taksomt— fler’årige eller tilbagevendende  ……

 

      KONTAKT OS                           INDBETALING

Sponsorer        Samarbejder        AktuelForskning        Hvor        Bemærk finansiering

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk