TIDSPLAN

Tidsplan for Endoskopi III-projektet:

 

 • Efterår 2013: protokol godkendt af Den Videnskabsetiske Komité  (H-4-2013-050)
  og godkendt af Datatilsynet (HVH-2013-022/RegionH 2007-58-0015)
 • Forår 2014: styregruppemøde – 21.01.2014
 • 2014-2023: ½-årlig styrruppe møder
 • Forår 2014: etablering af web-baseret database modul
 • Juni 2014: løbende projektstart med inklusion af 8.000 FIT-positive/ Del 1
 • Juni 2014: opstart af årlige prøver fra 5.000 FIT-negative/ Del 1
 • Marts 2016: afslutning af inklusion af 5.000 FIT-negative
 • April 2016: pilot-opstart af inklusion af 30.000 FIT-negative over 2 år
 • Juni 2016: afslutning af inklusion af 8.000 FIT-positive
 • Efterår 2016: audit af de 8.000 FIT-positive og 5.000 FIT-negative
 • September 2016: løbende inklusion af af 30.000 FIT-negative over 2 år/ Del 2
 • 2016-2020: analyser af prøver fra de ialt 8.000 + 5.000 personer/ Del I
 • Forår 2020: offentliggørelse af resultater/ Del 1
 • September 2018: opstart af anden runde af blodprøver fra de 30.000 FIT-negative/ Del 2
 • September 2019: Afslutning af anden runde af de FIT-negative/ Del 2 (før tid). Ca. 15.000 inkluderede
 • Januar 2020: opstart af tredie runde af blodprøver fra FIT-negative/ Del 2—1.000 inkl.
 • September 2021: afslutning af alle inklusioner/ Del 2
 • Efterår 2021: audit af de 30.000 inkluderede afsluttes fro alle indsamlingsrunder/ Del 2
 • Efterår 2021: analyser af de mange prøver fra FIT-negative/ Del 2 pågår
 • Vinter 2023: offentliggørelse af de første resultater fra de FIT-negative/ Del 2
 • Vinter 2024: alle resultater vil foreligge og er offentliggjorte / Del 1 og Del  2
Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk