TIDSPLAN

Tidsplan for Endoskopi III-projektet:

 

 • Efterår 2013: protokol godkendt af Den Videnskabsetiske Komité  (H-4-2013-050)
  og godkendt af Datatilsynet (HVH-2013-022/RegionH 2007-58-0015)
 • Forår 2014: styregruppemøde – 21.01.2014
 • 2014-2023: ½-årlig styrruppe møder
 • Forår 2014: etablering af web-baseret database modul
 • Juni 2014: løbende projektstart med inklusion af 8.000 FIT-positive/ Del 1
 • Juni 2014: opstart af årlige prøver fra 5.000 FIT-negative/ Del 1
 • Marts 2016: afslutning af inklusion af 5.000 FIT-negative
 • April 2016: pilot-opstart af inklusion af 30.000 FIT-negative over 2 år
 • Juni 2016: afslutning af inklusion af 8.000 FIT-positive
 • Efterår 2016: audit af de 8.000 FIT-positive og 5.000 FIT-negative
 • September 2016: løbende inklusion af af 30.000 FIT-negative over 2 år/ Del 2
 • 2016-2017: analyser af prøver fra de ialt 8.000 + 5.000 personer/ Del I
 • Forår 2018: offentliggørelse af resultater/ Del 1
 • Januar 2019: opstart af anden runde af blodprøver fra de 30.000 FIT-negative/ Del 2
 • Januar 2021: opstart af tredie runde af blodprøver fra de 30.000 FIT-negative/ Del 2
 • December 2022: afslutning af alle inklusioner
 • Forår 2023: audit af de 30.000 personer gennemføres
 • Forår 2023: analyser af de 90.000 prøver gennemføres
 • Vinter 2023: offentliggørelse af samtlige resultater
Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk