Nyeste resultater

Publikationer:

“Triage for selection to colonoscopy?”Billedresultat for pdf ikon

Læs: www.doi.org/10.1016/j.ejso.2018.06.013, (advance publications July 2018)

Resultater viser, at brug af et triage koncept (= alder + en afføringsprøve for usynligt blod + en blodprøve)
—som grundlag for tilbud om koloskopi—
formentlig kan nedsætte behovet for koloskopi-undersøgelsen med omkring 30%.
Brug af triage-konceptet kan eliminere ventetider på undersøgelsen,
gavne sundhedsøkonomisk og den enkelte, som undgår unødig, ubehagelig og ikke risiko-fri  undersøgelse.
Resultaterne er opnået gennem flere store kliniske forskningsprojekter med fokus på biomarkører for kræft.

 

“Genome-wide cell-free DNA fragmentation in patients with cancer”

Læs: Nature 2019, Jun:570(7761);385-389

Resultaterne viser, at en nyudviklet analyse metode kan detektere fragmenter af cell-frit DNA i blodprøver.
Hos raske mennesker stammer fragmenterne overvejende fra leukocytter, mens fragmenterne
hos patienter med cancer overvejende er tumor-deriverede.
Metoden er ikke nær så vanskelig som tidligere udviklede metoder til DNA analyser.
Derfor kan der formentlig gennemføres analyser af endog meget store projekter, hvilket vi er startet på.
Resultaterne viser også, at fragmenter fra DNA kan anvendes til detektion af personer med cancer.
Derfor kan metoden formentlig forbedre eksisterende metoder til blod-baserede DNA analyser
til tidlig detektion af cancersygdom.

 

“Direct detection of early-stage cancers using circulating tumor DNA”

Læs: Science Translational Medicine 2017;9:403

 
Resultaterne viser, at DNA mutationer i blodprøver kan identificere 71% af de, som har tidlige stadier af tarmkræft
Resultatet af et samarbejde mellem Johns Hopkins University, Baltimore, USA;
MoMA, Skejby—og hospitalerne i Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

 

Alder + en FIT-test + en blodprøve kan identificere personer
med tarmkræft eller forstadier som kan blive overset med afføringsprøver alene

Læs:  “Serological biomarkers in triage of FIT-positive subjects?”

(Scandinavian Journal of Gastroenterology 2017;52:742-4.)

Resultaterne viser, at en kombination af screeningens test for usynligt blod i afføring (FIT),
en blodprøve og personens alder med stor sikkerhed kan identificere personer med tarmkræft eller forstadier.

 

Resultat validering:

Biologiske markører i blod kan tidligt påvise risiko for fremtidig udvikling
af kræftsygdom

30.10.2016
Vores grundliggende hypotese er nu bekræftet. Vi har påvist, at:
forhøjede værdier af en eller flere af vores kræft-associerede biomarkører relaterer til øget risiko for─over tid─at udvikle kræftsygdom.

Vores store projekt ─ Endoskopi III, Del 2 (2016-2022) ─ er designet  iht. denne hypotese:

En screening med en afføringstest ”uden fund” kan være et ”falsk negativ-svar”, idet en malign sygdom allerede kan være under udvikling (jf. en mulig forhøjet biomarkørværdi).
Ved forhøjede biomarkører uden fund eller anden forklaring bør udredning/opfølgning formentlig tilbydes.

Presseomtale

Blot en blodprøve

 

Blodprøve kan afsløre tarmkræft

Danske forskere er tæt på at have udviklet en metode til at kunne diagnosticere tarmkræft ud fra en blodprøve. Kan bredes ud til at gælde alle former for kræft, siger forsker. (ref. Videnskab.dk)

 

Kræftforskere vil have dit blod i stedet for din afføring

30.000 borgere bliver nu bedt om at aflevere en blodprøve til et stort forskningsprojekt, som skal gøre lægerne bedre til at opdage tarmkræft i tide. Testen skal afløse den nuværende screening af afføring.

 

Pressemeddelelser

Triage i screening for tarmkræft

Hvorfor

Screeningen for tarmkræft med en afføringstest (FIT) har udvist mange fund af personer med tarmkræft
og personer med forstadier, som kræver tilbagevendende opfølgning ved koloskopi.
Samtidig henvises et stadigt stigende antal personer til udredning ved koloskopi i cancerpakke-forløb
pga. symptomer på tarmkræft.

I dag oplever vi derfor ventetider på koloskopi, der langt overstiger de lovbestemte 14 dage.
Det nuværende, samlede behov for koloskopi-undersøgelser overstiger langt
landets samlede undersøgelses-kapacitet.

Et behov som vokser yderligere, da screeningsintervallet fra 2018 er reduceret fra de hidtidige 4 år til 2 år.

Tærskelværdi

I Danmark er cut-off-point (tærskelværdien) for usynligt blod i afføring
100 ng blod pr.ml afføring, som afgør,
om en person i screening tilbydes den endelige udredende koloskopi.

Mange europæiske lande med tarmkræft-screening har været nødsaget til at hæve cut-off værdien
for at tilpasse efterspørgslen af koloskopier til kapaciteten med den konsekvens,
at mange med kræft eller forstadier til sygdommen overses i den almene screening.

Blandt alle koloskopier, dvs. screeningsafledte-koloskopier, udredende koloskopier pga. symptomer på tarmkræft
samt kontrol-koloskopi efter fjernelse af forstadier,
er ca. 50-70 % uden fund af kræft eller andre behandlingskrævende tarm-læsioner.

Metoder til en mere sikker selektion til koloskopi, af kun de, som reelt har behov,
kunne afpasse behov og kapacitet bedre ─
til fordel sundhedsøkonomisk; men især for den enkelte,
som dermed undgår en ubehagelig (ikke risikofri) undersøgelse.

 

Vores forskningsresultater

Vores forskning i blodbaserede kræft-associerede biomarkører viser,:

 • at blodprøver kan blive afgørende for identifikation af personer
  med tarmkræft eller forstadier dertil

Vores forskningsresultater parallelt til den almene screening indikerer:

 • at screening for tarmkræft baseret på en triage-test
  dvs. en kombination af personens alder + en afføringstest (FIT) + en blodprøver for biomarkører─
  kan medføre en sikrere selektion til koloskopi af kun de personer,
  som har behov for undersøgelsen,
  hvorved antallet af screenings-afledte koloskopier kan reduceres ca. 25%.

Nye udenlandske resultater har netop vist, at screeningens FIT-test også er velegnet
ved selektion til diagnostisk koloskopi pga. symptomer på tarmkræft.

Formentlig kan brug af TRIAGE derfor også betyde en mere præcis selektion til koloskopi
blandt dem, som henvises til diagnostisk koloskopi.

 

Triage i selektion til diagnostisk koloskopi i cancerpakke-forløb

For at validere TRIAGE-konceptets mulighed for en sikrere selektion
også til diagnostisk koloskopi i cancerpakke-forløb
påbegyndes et 3-årigt valideringsprojekt i foråret 2018.

Over 2 år inkluderes 5.000 personer henvist til udredning i cancerpakke-forløb pga. af symptomer på tarmkræft.

Vi forventer, at vores projekt-resultater vil bekræfte,
at brug af triage (= personens alder + en FITtest- og en blodprøve) i cancerpakke-forløb
kan reducere det samlede koloskopi-behov også her.

 

Læs mere:

Endoskopi IV-projektet

Artikel: “Serological biomarkers in triage of FIT-positive subjects?”

jf. i øvrigt presseomtaler :
Videnskab.dk (30.11.16)  — DR / P1-Morgen (30.11.16) — Jyllands-Posten (01.12.16) — BT (01.12.16)

Forskningsresultater i anvendelse

Tarmkræftscreeningens succes betyder, at behovet for koloskopi-undersøgelser
overstiger landets samlede kapacitet.

Da ca. 50-70 % af alle koloskopier ender uden fund efterspørges metoder,
som kan føre til en mere præcis  selektion af de personer, som har reelt behov for koloskopi.

 

Triage i screening for tarmkræft:

25% af de kikkertundersøgelser (koloskopier), der nu følger af den almene screening for tarmkræft (baseret på afføringsprøver) vil formentlig kunne spares—og den enkelte kunne undgå unødig koloskopi—
såfremt den nuværende almene screening for tarmkræft kombineres med personens alder og resultatet af kræft-associerede biomarkører i en blodprøve.

TRIAGE i screening for tarmkræft: (1) alder + (2) resultat af en afføringsprøve (FIT-test: usynligt blod ) + (3) biomarkører i en blodprøve = beslutning om koloskopi (kikkertundersøgelse) eller ej.

 

Triage ved udvælgelse til diagnostisk koloskopi i cancerpakkeforløb:

Nye internationale resultater viser, at screeningens FIT-test
også er velegnet ved selektion til diagnostisk koloskopi
blandt personer henvist til udredning i kræftpakke-forløb pga. symptomer på tarmkræft.

Samtidig viser vores forskning i blodbaserede kræftmarkører, at blodtests kan blive afgørende for detektion
af personer med tarmkræft eller forstadier til tarmkræft.
En FIT-og en blodtest kombineret med alderen (TRIAGE) vil dermed kunne anvendes til selektion til koloskopi
blandt dem, som henvises til diagnostisk koloskopi i kræftpakke-forløb.

En validering af Triage-konceptets brug i selektion til diagnostisk koloskopi
er påbegyndt med en pilot-opstart okt. 2018.
På 5 samarbejdende hospitaler inkluderer vi over en 2-årig periode (2019-2020) 2.500 personer  henvist til diagnostisk koloskopi pga. symptomer på tarmkræft.

 

Mål:

Formentlig kan det samlede antal koloskopier reduceres markant
—ved screening såvel som diagnostisk koloskopi—
til fordel sundhedsøkonomisk; men også for den enkelte,
som undgår unødvendig, ubehagelig—og ikke risikofri—undersøgelse.

 

Læs mere:

Hvorfor TRIAGE          Endoskopi IV-projektet

Artikel: “Serological biomarkers in triage of FIT-positive subjects?”

jf. i øvrigt presseomtaler :
Videnskab.dk (30.11.16)  — Jyllands-Posten (01.12.16) — BT (01.12.16)

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk