Deltag Endo IV

DELTAG

i vores fortsatte forskning frem mod

at opdage kræft eller forstadier til kræft i så tidlige stadier

at helbredende behandling er mulig

 

ENDOSKOPI III

EFTER at have deltaget i projektets runde 1 med en blodprøve

FORESPØRGES du — ved næste screeningstilbud (efter 2 år) —
om at deltage med endnu en blodprøve i projektets runde 2

ENDELIG vil du også blive bedt om at deltage i 3. (sidste) runde

 

Indsamlingsrunde nr. 2 påbegyndtes marts 2018:

Pr. august 2019 er nr. 2 blod-og datasæt indsamlet fra 15.000 af de 32.665
inkluderede i første indsamlingsrunde.

Indsamlingsrunde 2 vil fortsætte blandt de, der er inkluderet på Amager-Hvidovre Hospital i første runde—indtil marts 2020.

 

Indsamlingsrunde 3 fortsætter blandet dem
der har deltaget i runde 1 og 2 på Amager-Hvidovre Hospital.
Al inklusion af blod-og datasæt afsluttes marts 2022.

 

Hjælp os— og aftal en tid for endnu en blodprøve hos vores medarbejder på hospitalet
(se fremsendte brev) 

 

Ved at følge dit screenings-forløb med blodprøver over flere gange
kan vi endeligt validere om en forhøjet koncentration af én eller flere af vores kræft-associerede biomarkører kan detektere en kræftsygdom under udvikling.

VI BEHØVER DIN HJÆLP

—også i projektrunde 2 og 3

Først efter denne validering kan blodprøver komme i brug til at finde personer med behov for ambulante kontrolforløb for at opdage mulig tidlig kræftsygdom.

 

Læs mere om: 
din fortsatte deltagelse i Endoskopi III-projektet

at deltage i forskningsprojekter

 

Dette afsluttende validerings-projekt med deltagelse af mere end 30.000 personer er vores største og hidtil mest omfattende

Hvem          Hvor          Hvornår

 

Er du henvist til koloskopi i cancerpakke-forløb pga. symptomer på tarmkræft

— på et af de involverede hospitaler

vil du modtage et brev med forespørgsel om din deltagelse i vores projekt

med en afføringsprøve + en blodprøve.

DELTAG:

Aftal et tidspunkt med os (kontakt os evt. selv) — (se fremsendte brev) 

Afgiv en blodprøve + en afføringstest (du sender ind)

FØR udrensning af tarmen til koloskopi.

TRIAGE-testen afprøves på 5 danske hospitaler

 

Forventeligt kan brug af Triage-konceptet (persons alder + en afføringstest + en blodtest)

mere præcist udvælge, kun dem, hvor koloskopi er absolut nødvendig.

 

Behovet for koloskopi kan hermed reduceres markant

til fordel sundhedsøkonomisk; men også for den enkelte person,

som undgår en ubehagelig, unødvendig undersøgelse.

 

Læs mere:


            Hvorfor Triage                      Endoskopi IV-projektet

at deltage i forskningsprojekter

 

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk