Deltag Endo IV

 

 

DELTAG

 

NORMALVARIATION af TUMOR-DNA
hos raske

vores forskning frem mod

nye metoder til opsporing og behandling af kræft.

 

Har du deltaget i den almene tarmkræft-screening
uden fund af usynligt blod i testen
OG — modtager du en invitation til at deltage i dette projekt

Amager-Hvidovre, Hillerød eller Horsens Hospital

 

KONTAKT OS

Aftal 3 tider med os — med ca.14 dages mellemrum
(se fremsendte brev) 

Afgiv persondata + en blodprøve — 3 gange

Forventeligt vil projektet  resultere i referencedata,
til hjælp til korrekt fortolknng af ctDNA-analyser
og dermed daglig klinisk anvendele af ctDNA-analyser til
opsporing og behandling af kræft.

ctDNA er den mest lovende cancer-biomarkør, vi har arbejdet med i vores forskning.
MEN – ctDNA forekommer også hos raske personer.

DERFOR

BEHØVER VI DIN HJÆLP

til at finde referencedata til analyse-brug

Læs mere om din deltagelse

 

DELTAG

 i ENDOSKOPI IV

Screening i kræftpakke-forløb

TRIAGE i selektion til diagnostisk koloskopi i cancerpakke-forløb

Er du henvist til koloskopi i cancerpakke-forløb pga. symptomer på tarmkræft

— på et af Amager-Hvidovre eller Hillerød Hospital

vil du modtage et brev med forespørgsel om din deltagelse i vores projekt

med en afføringsprøve + en blodprøve.

DELTAG:

Aftal tidspunkt med os  — (se fremsendte brev) 

Afgiv en blodprøve + en afføringstest (du sender ind)

FØR udrensning af tarmen til koloskopi.

TRIAGE-testen afprøves hermed på i alt 5 danske hospitaler

 

Forventeligt kan brug af Triage-konceptet (persons alder + en afføringstest + en blodtest)

mere præcist udvælge, kun dem, hvor koloskopi er absolut nødvendig.

 

Behovet for koloskopi kan hermed reduceres markant

til fordel sundhedsøkonomisk; men også for den enkelte person,

som undgår en ubehagelig, unødvendig undersøgelse.

Modtager du brev

KONTAKT OS — VI BEHØVER DIN HJÆLP

Læs mere om din deltagelse

 

 

DELTAG

i vores forskning frem mod

at opdage kræft eller forstadier til kræft i så tidlige stadier

at helbredende behandling er mulig

 

ENDOSKOPI III

HAR du deltaget med en blodprøve i projektets runde 1&2

— på Amager-Hvidovre Hospital —

FORESPØGES du — efter yderligere 2 år — om at deltage med endnu en blodprøve
i projektets 3. (sidste) runde — ved dit SCREENINGSTILBUD nr. 3

 

Antal inkluderede i projektet til dato:
Runde 1 (sept. 2016-marts 2018):  blodprøver og data fra 32.665 personer
Runde 2 (afsluttet maj 2020): blod-og data sæt fra 15.978 af de 32.665 i runde 1


Runde 3 – forløber nu på Amager-Hvidovre Hospital. Afsluttes primo 2022.

Hjælp os—aftal en tid for endnu en blodprøve hos vores medarbejder på hospitalet
(se fremsendte brev) 

 

Kun ved at følge dit screenings-forløb med blodprøver over flere gange
kan vi validere om en forhøjet koncentration af én eller flere af vores kræft-associerede biomarkører kan detektere en kræftsygdom under udvikling.

VI BEHØVER DIN HJÆLP

—også i projektrunde 3

Først efter denne validering kan blodprøver komme i brug til at finde personer med behov for ambulante kontrolforløb for at opdage mulig tidlig kræftsygdom.

 

Læs mere om: 
din fortsatte deltagelse i Endoskopi III-projektet

at deltage i forskningsprojekter

Dette afsluttende validerings-projekt med deltagelse af mere end 30.000 personer er vores største
og hidtil mest omfattende

 

Læs mere:


    Hvorfor Triage                              Endoskopi IV-projektet

Normalvariation af tumorDNA hos raske

at deltage i forskningsprojekter

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk