Deltag uden fund

Din deltagelse

i vores forskningsprojekt runde 3—blodprøvetagning nr. 3:

 

  • Har du adresse i Region Hovedstaden

  • Har du deltaget i vores forskningsprojekt med to blodprøver — efter en screening for tarmkræft UDEN fund af usynligt blod i din afføringstest ?

  • Så vil du — i forlængelse af, at du igen tilbydes den almene befolkningsscreening for tarmkræft — modtage endnu et brev fra os med opfordring til at deltage i vores forskningsprojekts runde 3 — dvs. afgive en blodprøve nr. 3 til projektet.

 

  •    I brevet beder vi dig:

  1. kontakte vores projektmedarbejder og aftale dato og tid for et fremmøde på hospitalet til en blodprøve (se brev)
  2.        dit fremmøde på hospitalet vil være af ca. 15 minutters varighed

Har du ikke mulighed for at deltage alle tre gange, så er én eller to prøver også en hjælp
i vores bestræbelser på at udvikle en egnet og brugervenlig ny måde
til screening—og diagnose af kræft i tidlige stadier.

 

  •     Ved dit fremmøde på hospitalet møder vores projektmedarbejder dig for:

  1. sammen med dig at gennemgå nogle få spørgsmål. Har du f.eks. gennemgået en koloskopi siden din seneste blodprøvetagning til vores projekt ?
  2. at udtage blodprøven (90 ml fra en vene i armbøjningen), som behandles og fryses ned til endelig analyse,når det samlede antal projektprøver er indsamlet

 

   Udprint denne information

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk