Derfor er det vigtigt ……

Deltagelse i forskningsprojekter

Deltager du i et forskningsprojekt bidrager du i udvikling eller forbedring af en behandlingsform – eller
at forøge den indsigt og viden, man har på det pågældende forskningsområde.

  • Ofte indsamles prøver og data fra både raske og syge personer
  • Alle data analyseres og sammenholdes —og danner herefter grundlag for endelige statistiske analyser
  • På sigt kan projektets forskerteam afgøre om resultaterne kan bidrage med væsentlig ny viden— eller kan forbedre fremtidige behandlingsmetoder
  • Alle prøver og data indgår altid anonymt i diverse projektanalyser. Enkelt prøver og data indgår som en del af en helhed, der kan belyse emnet
  • At deltage i et forskningsprojekt er ikke at sammenligne med en undersøgelse. Deltagere i forskningsprojekter kan ikke forvente tilbagemelding på de personlige prøver og data, de har bidraget med
  • Der kan desuden gå en rum tid, før forskerteamet har efterprøvet de første lovende resultater så tilstrækkeligt, at resultaterne kan frigives og tages i brug i daglige kliniske undersøgelser og behandlinger

 

ENDOSKOPI III-projektet:

vores store biomarkørprojekt

Vores forskning har vist, at kræft-associerede biologiske markører i blod formentlig kan påvise mulig tarmkræft eller forstadier til sygdommen.

Det aktuelle Endoskopi III / Del 2 – projekt

er den nødvendige endelige validering (afprøvning af og “bevis”-førelse for ), at en forhøjet koncentration af én eller flere af disse kræft-markører kan identificere en kræftsygdom under udvikling.

Først efter denne validering kan blodprøver tages i brug til at udvælge personer med behov for jævnlige, ambulante kontrolforløb til at identificere kræftsygdom i så tidligt stadium, at den kan helbredes.

For at opnå en troværdig validering skal dette afsluttende projekt indsamle minimum 2 prøvesæt  (blod og data — fordelt over 2 år) fra i alt 32.500 personer i den aldersgruppe, der tilbydes screening for tarmkræft.

DERFOR

BEHØVER VI DIN HJÆLP

har du deltaget i projektets første indsamlingsrunde — behøver vi din hjælp — også i indsamlingsrunde 2 !

Læs mere om din deltagelse

 

 

ENDOSKOPI IV-projektet:

TRIAGE i selektion til diagnostisk koloskopi i cancerpakke-forløb

Vores forskning har vist, at brug af TRIAGE-konceptet, som er en kombination af: (1) personens alder (2) resultatet af en afføringstest for usynligt blod (FIT) + (3) en blodprøve udviser en langt mere præcis selektion til koloskopi end en FIT-test (afføringstest) alene.

I dag er ca. halvdelen af alle gennemførte koloskopier uden behandlingskrævende fund. I dag kan der opstå ventetider på koloskopi på over de lovbestemte 14 dage.

Årsager til øget ventetid er bla:
•  tarmkræft-screeningens succes med de mange koloskopier pga en positiv afføringstest (FIT)
•  screeningens mange adenom-kontrol koloskopier pga fund af forstadier til kræft (adenomer)
•  et øget pres på koloskopi efter indførslen af kræftpakke-forløb med højst 14 dages ventetid på koloskopi

DERFOR bør antallet af gennemførte koloskopier reduceres, så
(1) behovet for koloskopi bedre tilpasses den foreliggende kapacitet
(2) besparelse af unødvendige koloskopier vil betyde en  bedre sundhedsøkonomi
(3) den enkelte person undgå en unødvendig, ubehagelig og ikke risikofri undersøgelse

ENDOSKOPI IV-projektet:

Bliver den nødvendige endelige validering (afprøvning af og “bevis”-førelse for), om brug af vores Triage koncept også ved diagnostisk koloskopi mere præcist kan selektere de personer, som har stor risiko for at have kræft eller forstadier (adenomer) i tarmen —og derfor har behov for koloskopi.

Resultater, som kan få stor national som international betydning, i indsatsen for forebyggelse og behandling af kræft

DERFOR

BEHØVER VI DIN HJÆLP

Er du henvist til koloskopi i kræftpakke-forløb pga. symptomer på tarmkræft — på et af 

de involverede hospitaler og har modtaget brev fra os 

kan vi bruge din hjælp!

Læs mere om din deltagelse

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk