Derfor er det vigtigt ……

Deltagelse i forskningsprojekter

Deltager du i et forskningsprojekt bidrager du i udvikling eller forbedring af en behandlingsform – eller
til at forøge den viden, man har på det pågældende området.

  • Ofte indsamles prøver og data fra både raske og syge personer
  • Alle prøver analyseres og sammenkædes med de indsamlede data —og danner herefter grundlag for endelige statistiske analyser
  • På sigt kan projektets forskerteam afgøre om resultaterne kan bidrage med væsentlig ny viden— eller kan forbedre fremtidige behandlingsmetoder
  • Alle prøver og data indgår altid anonymt i diverse projektanalyser. Prøver og data fra hver enkelt deltager indgår som en del af en helhed, der kan belyse emnet
  • At deltage i et forskningsprojekt er ikke at sammenligne med en undersøgelse.
    Deltagere i forskningsprojekter kan ikke forvente tilbagemelding på de personlige prøver og data, de har bidraget med
  • Der kan desuden gå en rum tid, før forskerteamet har efterprøvet de første lovende resultater så tilstrækkeligt, at resultaterne kan frigives og tages i brug i daglige kliniske undersøgelser og behandlinger

 

ENDOSKOPI III-projektet:

vores store biomarkørprojekt

Vores forskning har vist, at kræft-associerede biologiske markører i blod formentlig kan påvise mulig tarmkræft eller forstadier til sygdommen.

Det aktuelle Endoskopi III / Del 2 – projekt

Følger dit screeningsforløb med indsamling af en blodprøve over flere screeningsrunder

Først med dette projekt kan vi endeligt validere (føre “bevis”) om en forhøjet koncentration
af én eller flere af vores kræft-associerede biomarkører
kan identificere en kræftsygdom under udvikling.

Først efter denne nødvendige, endelige validering
vil en blodprøve formentlig kunne tages i brug til at udpege personer,
som har behov for jævnlige, ambulante kontrolforløb
for at identificere kræftsygdom i så tidligt stadium, at den kan helbredes.

En endelig videnskabelig validering kræver, at dette afsluttende projekt
indsamler op til 3 prøvesæt (blod og data) fra mere end 15.000 personer
i forbindelse med, at de tilbydes den almene screening for tarmkræft 2 (helst 3) gange
—dvs. med 2 år imellem.

Fra 2016 til marts 2018 blev 32.665 personer (som var testet negativ i den almene tarmkræft-screening) inkluderet i projektet med en blodprøve og tilhørende data. 

Indsamlingsrunde nr. 2 er afsluttet maj 2020:
Med udgangen af maj 2020 er indsamlet endnu en blodprøve og data fra 15.978
af de 32.665 inkluderet i første indsamlingsrunde.

Indsamlingsrunde 3 — blandt dem, der har deltaget i runde 1 og 2 —
er påbegyndt sommeren 2020 på
 Amager-Hvidovre Hospital.
Projektindsamlingen lukkes ned ultimo 2022.

 

DERFOR

BEHØVER VI FORTSAT HJÆLP

har du deltaget i projektets indsamlingsrunde 1 & 2
på AMAGER-HVIDOVRE HOSPITAL
— behøver vi din hjælp — også i indsamlingsrunde 3

Læs mere om din deltagelse

 

 

ENDOSKOPI IV-projektet:

TRIAGE i selektion til diagnostisk koloskopi i cancerpakke-forløb

Tidligere resultater af vores forskning har vist, at brug af TRIAGE-konceptet, som er en kombination af: (1) personens alder (2) resultatet af en afføringstest for usynligt blod (FIT) + (3) resultater af en blodprøve for kræftassocierede bio-markører udviser en langt mere præcis selektion til koloskopi end en FIT-test (afføringstest) alene.

I dag er ca. halvdelen af alle gennemførte koloskopier uden behandlingskrævende fund.
Ventetider på koloskopi på mere end de lovbestemte 14 dage opstår ofte.

Årsager til øget ventetid er bla:
•  tarmkræft-screeningens succes med de mange koloskopier pga en positiv afføringstest (FIT)
•  screeningens mange adenom-kontrol koloskopier pga fund af forstadier til kræft (adenomer)
•  øget pres efter indførslen af kræftpakke-forløb med højst 14 dages ventetid på koloskopi

Antallet af gennemførte koloskopier bør reduceres, så
(1) behovet for koloskopi bedre tilpasses den foreliggende kapacitet
(2) besparelse af unødvendige koloskopier vil betyde en  bedre sundhedsøkonomi
(3) den enkelte person undgår en unødvendig, ubehagelig og ikke risikofri undersøgelse

ENDOSKOPI IV-projektet:

Bliver den nødvendige endelige validering (afprøvning af og “bevis” for), om brug
af vores Triage koncept også ved diagnostisk koloskopi mere præcist
kan selektere de personer, som er under stor risiko for at have kræft
eller forstadier (adenomer) i tarmen — og derfor især har behov for koloskopi.

Resultater, som kan få stor national som international betydning, i indsatsen for forebyggelse og behandling af kræft

DERFOR

BEHØVER VI DIN HJÆLP

Er du henvist til koloskopi i kræftpakke-forløb pga. symptomer på tarmkræft — på  

et involveret hospital og har modtaget brev fra os

kan vi bruge din hjælp!

Læs mere om din deltagelse

knap-tilbage

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk