Derfor er det vigtigt ……

Deltagelse i forskningsprojekter

Deltager du i et forskningsprojekt bidrager du i udvikling eller forbedring af en behandlingsform
eller til at forøge den viden, man har på det pågældende området.

  • Ofte indsamles prøver og data fra både raske og syge personer
  • Alle prøver analyseres og sammenkædes med de indsamlede data —og danner herefter grundlag for endelige statistiske analyser
  • På sigt kan projektets forskerteam afgøre om resultaterne kan bidrage med væsentlig, ny viden— eller kan forbedre fremtidige behandlingsmetoder
  • Alle prøver og data indgår anonymt i diverse projektanalyser. Prøver og data fra hver enkelt deltager indgår som en del af en helhed, der kan belyse emnet
  • At deltage i et forskningsprojekt er ikke at sammenligne med en undersøgelse.
    Deltagere i forskningsprojekter kan ikke forvente tilbagemelding på de personlige prøver og data, de har bidraget med
  • Der kan desuden gå en rum tid, før forskerteamet har efterprøvet de første lovende resultater så tilstrækkeligt, at resultaterne kan frigives og tages i brug i daglige kliniske undersøgelser og behandlinger

 

Normalvariationen af cirkulerende tumorderiveret DNA (ctDNA) hos raske 

Vurdering af referencedata til analyse-brug

 

Sommeren 2021–marts 2022 vurderes normalvariationen af ctDNA hos raske personer

ctDNA er den mest lovende cancer-biomarkør, vi har arbejdet med i vores forskning.
MEN – ctDNA forekommer også hos raske personer.

Blodprøver og data indsamles fra 200 personer, som har deltaget i den almene screening
for tarmkræft uden uden fund af usynligt blod i en screeningstest.
En blodprøve indsamles 3 gange med 14 dage mellem hver.

Projektet skal vurdere normalvariationen af ctDNA hos raske over tid
til brug for korrekt fortolkning af analyser af ctDNA anvendt i daglig klinik
til opsporing og behandling af kræft.

DERFOR

BEHØVER VI DIN HJÆLP

Har du fornylig deltaget i den almene tarmkræft-screening uden fund af usynligt blod i testen
OG — modtager du en invitation til at deltage i dette projekt
 

på Amager-Hvidovre, Hillerød eller Horsens Hospital

har vi stort behov for din hjælp!

Læs mere om din deltagelse

 

ENDOSKOPI IV-projektet:

Screening i kræftpakke–forløb

Tidligere resultater af vores forskning har vist, at brug af TRIAGE-konceptet, som er en kombination af: (1) personens alder (2) resultatet af en afføringstest for usynligt blod (FIT) + (3) resultater af en blodprøve for kræftassocierede bio-markører udviser en langt mere præcis selektion til koloskopi end en FIT-test (afføringstest) alene.

I dag er ca. halvdelen af alle gennemførte koloskopier uden behandlingskrævende fund.
Ventetider på koloskopi på mere end de lovbestemte 14 dage opstår ofte.

Årsager til øget ventetid er bla:
•  tarmkræft-screeningens succes med de mange koloskopier pga en positiv afføringstest (FIT)
•  screeningens mange adenom-kontrol koloskopier pga fund af forstadier til kræft (adenomer)
•  øget pres efter indførslen af kræftpakke-forløb med højst 14 dages ventetid på koloskopi

Antallet af gennemførte koloskopier bør reduceres, så
(1) behovet for koloskopi bedre tilpasses den foreliggende kapacitet
(2) besparelse af unødvendige koloskopier vil betyde en  bedre sundhedsøkonomi
(3) den enkelte person undgår en unødvendig, ubehagelig og ikke risikofri undersøgelse

ENDOSKOPI IV-projektet:

Bliver den nødvendige endelige dokumentation for, om brug
af vores Triage koncept også ved diagnostisk koloskopi mere præcist
kan selektere de personer, som er under stor risiko for at have kræft
eller forstadier (adenomer) i tarmen — og derfor især har behov for koloskopi.

Resultater, som kan få stor national som international betydning, i indsatsen for forebyggelse og behandling af kræft

DERFOR

BEHØVER VI DIN HJÆLP

Er du henvist til koloskopi i kræftpakke-forløb pga. symptomer på tarmkræft — på  

Amager-Hvidovre eller Hillerød Hospital

kan vi bruge din hjælp!

Læs mere om din deltagelse

 

ENDOSKOPI III-projektet:

vores store screenings-prrojekt

Vores forskning har vist, at kræft-associerede biologiske markører i blod formentlig kan påvise mulig tarmkræft eller forstadier til sygdommen.

Aktuelt forløber Endoskopi III / Del 2-runde 3 fortsat

Følger dit screeningsforløb med indsamling af en blodprøve over flere screeningsrunder

Først med dette projekt kan vi endeligt dokumentere om en forhøjet koncentration
af én eller flere af vores kræft-associerede biomarkører
kan identificere en kræftsygdom under udvikling.

Først efter denne nødvendige, endelige validering
vil en blodprøve formentlig kunne tages i brug til at udpege personer,
som har behov for jævnlige, ambulante kontrolforløb
for at identificere kræftsygdom i så tidligt stadium, at den kan helbredes.

Denne endelige videnskabelige validering kræver, at dette projekt
indsamler op til 3 prøvesæt (blod og data) fra  en stor screenings-relevant
befolkningsgruppe, som har deltaget i almene screening for tarmkræft 2
(helst 3) gange —dvs. med 2 år imellem.

Fra 2016 til marts 2018 blev 32.665 personer (som var testet negativ i den almene tarmkræft-screening) inkluderet i projektet med en blodprøve og tilhørende data. 

Indsamlingsrunde nr. 2 er afsluttet maj 2020:
Med udgangen af maj 2020 er indsamlet endnu en blodprøve og data fra 15.978
af de 32.665 inkluderet i første indsamlingsrunde.

Indsamlingsrunde 3 — blandt dem, der har deltaget i runde 1 og 2 —
er påbegyndt sommeren 2020 på
 Amager-Hvidovre Hospital.
Projektindsamlingen lukkes ned primo 2022.

 

DERFOR

BEHØVER VI FORTSAT HJÆLP

har du deltaget i projektets indsamlingsrunde 1 & 2
på AMAGER-HVIDOVRE HOSPITAL
— behøver vi din hjælp — også i indsamlingsrunde 3

Læs mere om din deltagelse

 

 

knap-tilbage

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk