Derfor er det vigtigt ……

Deltagelse i forskningsprojekter

 

Deltager du i et forskningsprojekt vil det være et bidrag fra dig
til at medvirke i udvikling eller forbedring af en behandlingsform
– eller forbedring af den indsigt og viden –
man har på det pågældende forskningsområde.

Oftest indsamles prøver og data fra både raske og syge personer. Alle data analyseres og sammenholdes —og danner herefter grundlag for endelige statistiske analyser.
På sigt kan projektets forskerteam afgøre om det, der analyseres for, kan bidrage med væsentlig ny viden eller kan forbedre fremtidige behandlingsmetoder.

Alle prøver og data vil altid indgå anonymt i diverse projekt analyser – og vil indgå som en del af en helhed, der kan belyse emnet.

At deltage i et forskningsprojekt er ikke at sammenligne med en undersøgelse.
Deltagere i forskningsprojekter kan ikke forvente at få tilbagemelding på deres personlige bidrag i form af prøver og data til projektet.

Der kan desuden gå en rum tid, før forskerteamet  har efterprøvet de første lovende resultater så tilstrækkeligt, at resultaterne kan frigives og tages i brug i daglige kliniske undersøgelser og behandlinger.

 

ENDOSKOPI III-projektet:

vores store biomarkørprojekt

Vores forskning har vist, at kræft-associerede biologiske markører i blod formentlig kan påvise
mulig tarmkræft eller forstadier til sygdommen.

Det aktuelle Endoskopi III / Del 2 – projekt

er den nødvendige endelige validering (afprøvning af og bevis-førelse for ),
at en forhøjet koncentration af én eller flere af disse kræft-markører
kan identificere en kræftsygdom under udvikling.

Først efter denne validering kan blodprøver tages i brug til at udvælge personer
med behov for jævnlige, ambulante kontrolforløb
til at identificere kræftsygdom i så tidligt stadium, at den kan helbredes.

For at opnå en troværdig validering skal dette afsluttende projekt indsamle minimum
2 prøvesæt  (blod og data — fordelt over 2 år)
fra i alt 30.000 personer i den aldersgruppe, der tilbydes screening for tarmkræft.

DERFOR

BEHØVER VI DIN HJÆLP

har du deltaget i projektets første indsamlingsrunde
— behøver vi din hjælp —
også i indsamlingsrunde 2 !

Læs mere om din deltagelse

 

 

ENDOSKOPI IV-projektet:

TRIAGE i selektion til diagnostisk koloskopi i cancerpakke-forløb

Vores forskning har vist, at brug af TRIAGE-konceptet, som er en kombination af:
(1) personens alder (2) resultatet af en afføringstest for usynligt blod (FIT) + (3) en blodprøve
udviser en langt mere præcis selektion til koloskopi end en FIT-test (afføringstest) alene.

I dag er ca. halvdelen af alle gennemførte koloskopier uden behandlingskrævende fund.
I dag er der ventetider på koloskopi på over de lovbestemte 14 dage.

Årsagerne er bla:
•  tarmkræftscreeningens succes med de mange koloskopier pga en positiv afføringstest (FIT)
•  screeningens mange adenom-kontrol koloskopier pga fund af forstadier til kræft (adenomer)
•  + øget pres på koloskopi efter indførsel kræftpakke-forløb med højst 14 dages ventetid på koloskopi

Antallet af gennemførte koloskopier bør reduceres, så
(1) behovet for koloskopi bedre tilpasses den foreliggende kapacitet
(2) der opnås bedre sundhedsøkonomi
(3) den enkelte person undgår unødvendige, ubehagelige og ikke risikofri undersøgelser

ENDOSKOPI IV-projektet:

Bliver den nødvendige endelige validering (afprøvning af og bevis-førelse for),
om brug af vores Triage koncept mere præcist til kan selektere de personer,
som har stor risiko for at have kræft eller forstadier (adenomer) i tarmen
og derfor absolut behov for koloskopi.

Resultater, som kan få stor national som international betydning,
i indsatsen for forebyggelse og behandling af kræft

DERFOR
BEHØVER VI DIN HJÆLP

Er du henvist til koloskopi i kræftpakke-forløb pga. symptomer på tarmkræft
— på et af de involverede hospitaler og har modtaget brev fra os 
har vi brug for din hjælp!

Læs mere om din deltagelse

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk