Analyses

The collected and future blood samples

are to be analyzed for the following biological markers
at the respective laboratories:

 

1. 18 plasma proteiner Abbott, Chicago IL, USA (Center of Excellence, Amsterdam), NL
2. 9 plasma proteiner DiscernDX, San Francisco, CA, USA
3. 5 plasma proteiner Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA, USA
4.  plasma galectin-3 analytter MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA
5. 92 multiplex plasma proteiner Deutsche Krebs Forshungs Zentrum, Heidelberg, DE
6. serum proteiner (multiplex) EDP Biosciences, Knoxville, TN, USA
7. serum YKL-40 Onkologisk Laboratorium, Herlev Hospital, DK
 8. tumor-deriverede DNA methyleringer Clinical Genomics, Bridgewater, NJ, USA
 9. (◊) tumor-deriverede DNA methyleringer Molekylær Medicinsk Afd., MOMA, Skejby Hospital, DK
 10. tumor-deriverede DNA-methyleringer Johns Hopkins Sidney Kimmel Cancer Center, Baltimore, MD, USA
 11. tumor-deriverede DNA-mutationer Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY, USA
 12.  tumor-deriverede DNA-fragmenter Delfi Diagnostics Inc., Baltimore, MD, USA
 13. glycoprotein analyser InterVenn Biosciences, South San Francisco, CA, USA
14. auto-antistoffer Center for Molekylær Medicin, Københavns Universitet, DK
15. cirkulerende tumor celler Center for Medicinsk Parasitologi, Københavns Universitet, DK

(◊)     Nævnte delprojekt gennemførtes med bevilling fra Det Strategiske Forskningsråd  (19,9 mio. DKK)
i samarbejde med Molekylær Medicinsk Afd., Skejby Hospital, Johns Hopkins Sidney Kimmel Cancer Center, Baltimore, MD, USA og University College London.

 

 

 

Read more:

circle-blue-en-2

 

 

 

 

Our Research

Screening-research History

Print Friendly, PDF & Email

Contact:

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk