Endoskopi IV-projektet


Validering af Triage

i selektion til diagnostisk koloskopi
i kræftpakke-forløb

 

ENDOSKOPI IV – projektet:

(fuldt udrullet pr. jan. 2019—afsluttes juni 2022 (inkl. analyser og beregninger))

 

Vores  TRIAGE-koncept — en kombination af:

(1) personens alder + (2) resultatet af en afføringstest for usynligt blod (FIT) + (3)  og en blodprøve for kræft-associerede biomarkører

har i forskningssammenhæng udvist en langt mere præcis selektion til koloskopi end en FIT-test alene.

Nu valideres konceptet i selektion til diagnostisk koloskopi:
Frem til sept. 2021 inkluderes 1.500 personer henvist til kræftpakke-forløb
pga. symptomer på tarmkræft.

Formodentlig kan brug af Triage reducere det samlede behov for koloskopi
også i udredende kræftpakke-forløb.

I dag har hospitalerne ventetider på koloskopi, der langt overstiger de lovbestemte 14 dage.
Det nuværende, samlede behov for koloskopi-undersøgelser på landsbasis overstiger ofte
landets samlede undersøgelses-kapacitet.

Kommende projektresultater kan få stor national som international betydning:

Projektet med tillægsprotokoller er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité (H-17031325) og Datatilsynet.

 

Endoskopi IV-projektet:

Projektrammer, tidsplan og lokationer:

 

DEN KLINISKE DEL / Del A:
(projekteret efter Corona-krisen)

Fuldt udrullet projekt fra foråret  2019–sept. 2021 

indsamling af blodprøver og data fra 1.500 personer
henvist til koloskopi i kræftpakke-forløb pga. symptomer.

Inklusionen forløber parallelt til vores ENDOSKOPI III-projekt
 5 samarbejdende hospitaler:

 •  Amager-Hvidovre, Bispebjerg, Herlev og Hillerød Hospitaler i Region Hovedstaden

Målet er at have inkluderet FIT-test og blodprøver fra ca. 150 personer,
som diagnosticeres med tarmkræft, og ca. 275 personer, som får identificeret adenomer:

En kombination af personens alder plus personenes resultater af en FIT-test og blodprøve for kræft-associerede biomarkører
vurderes i relation til fund ved koloskopien.

Resultatet vil validere vores koncepts mulighed for en sikrere selektion til diagnostisk koloskopi 
blandt personer henvist til udredning i kræftpakke-forløb pga. symptomer på tarmkræft.

DEN BIOKEMISKE DEL / Del B:

frem til 30.06.2022
analyser, databehandling og statistiske beregninger vil forløbe hos vores respektive,
sponsorerende samarbejdspartnere.

Det skal fremhæves, at alle analyser udført af samarbejdspartnere ikke belaster projektet økonomisk,

 

MEDARBEJDERE

Se mere

I de senere år har op mod 40 medarbejdere været engageret i vores forskningsarbejde.
I dag har vi ca. 25 medarbejdere tilknyttet vores 2 parallelle projekter:
Endoskopi III og Endoskopi IV

                          

Vores medarbejderne arbejder ud fra de involverede screeningscentre
i hhv. Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

 • Vores forskning er under daglig ledelse af molekylærbiolog, Ph.D. Christina Therkildsen sammen med afdelingslæge, Ph.D. Jakob Kleif, Gastroenheden, Kirurgisk sektion 360, Hvidovre Hospital.
  Forskningen er oprindeligt initieret af professor, overlæge, dr.med. Hans Jørgen Nielsen († 26/9-2020).
 • Projekterne styres af et forretningsudvalg og en overordnet styregruppe.

 

Budget
(nyt estimat efter Corona-krisen)

 • Budgettet for projektet Endoskopi IV (okt./nov. 2018– juni 2022 inkl.) 
  er ca. 20 mio. DKK
  Projektet finansieres med forsknings-donationer fra danske og internationale private fonde og samarbejdende biotech firmaer

Alle nationale og internationale akademiske og kommercielle laboratoriesamarbejder
er baseret på en stor interesse for adgang til vores omfattende, veldokumenterede prøve -og datamateriale.
Alle samarbejder sker i henhold til underskrevne samarbejdskontrakter.

Den endnu ikke finansierede budgetdel søges dækket via forskningsbevillinger
doneret til projektet via ansøgnings-runder — helt, som i alle vore tidligere forskningsprojekter.

money-452624_640

Jf.: Oversigt Sponsorer                                                          Klik: Mere om budget & finansiering

 

Langsigtede resultat-perspektiver

Internationalt

 • Mulige koncepter til reduktion af det overordnede antal koloskopier
  har været på programmet ved de seneste møder
  i Early Detection Research Network ved National Cancer Institute, Bethesda, USA (www.edrn.nci.nih.gov).

Primært fordi:

screeninger for tarmkræft efterhånden bør tilbydes alle borgere mellem 40 og 85 år
(hvor, de nuværende anbefalinger er: alle 50-74 årige, som benyttes i Danmark)

I dag diagnosticeres et stigende antal unge under 50 år med sygdommen tarmkræft,
samtidig bliver befolkningerne ældre og ældre med et fortsat godt liv.

USA

En konsekvens af det sundhedsøkonomiske system i USA, hvor selvbetaling er nødvendig, er:

 • at mange efter en screeningstest med forhøjet FIT-resultat når
  at udvikle tarmkræft-sygdom, inden beslutning om den efterfølgende, dyre koloskopi-undersøgelse, tages.

En blodprøve efter en FIT-screening ville understrege nødvendigheden af evt. hurtig koloskopi.

cirkel2

 

Læs mere:
Hvorfor Triage        Forskningsresultater i anvendelse

Artikler med publicering af basis resultater:

Triage for selection to colonoscopy?

Serological biomarkers in triage of FIT-positive subjects?

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk