Endoskopi IV-projektet


Validering af Triage

i selektion til diagnostisk koloskopi
i kræftpakke-forløb

 

ENDOSKOPI IV – projektet:

(påbegyndes foråret 2018—afsluttes ultimo 2020)

 

Vores  TRIAGE-koncept — en kombination af:

(1) personens alder + (2) resultatet af en afføringstest for usynligt blod (FIT) + (3)  og en blodprøve

har i forskningssammenhæng udvist en langt mere præcis selektion til koloskopi end en FIT-test alene.

Nu valideres konceptet i selektion til diagnostisk koloskopi:
Over 2 år inkluderes 5.000 personer henvist til kræftpakke-forløb
pga. symptomer på tarmkræft.

Formodentlig kan brug af Triage reducere det samlede behov for koloskopi
også i udredende kræftpakke-forløb.

Projektets resultater kan få stor national som international betydning:
jf. Triage i screening for colorectalcancer

 • Sundhedsøkonomisk
 • Men ikke mindst for de mange, som undgår unødvendig,
  ubehagelig og ikke riskiko-fri undersøgelse

Projektet med tillægsprotokoller er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité (H-17031325) og Datatilsynet.

 

Endoskopi IV-projektet:

Projektrammer, tidsplan og lokationer:

 

DEN KLINISKE DEL / Del A:

Opstart af den kliniske del 1. nov. 2018
Fuldt implementeret projekt fra medio jan. 2019–2020 inkl.

indsamling af blodprøver og data fra 5.000 personer
henvist til koloskopi i kræftpakke-forløb pga. symptomer.

Inklusionen forløber parallelt til vores ENDOSKOPI III-projekt
9 samarbejdende hospitaler :

 • Region Hovedstaden:  Amager, Bispebjerg, Herlev, Hillerød og Hvidovre Hospitaler
 • Region Midtjylland:     Herning, Horsens, Randers og Viborg Regions Hospitaler

Målet er, at inkludere FIT-test og blodprøver fra ca. 500 personer,
som diagnosticeres med tarmkræft, og ca. 750 personer med adenomer:

En kombination af personens alder plus personenes resultater af en FIT test og blodprøve
vurderes i relation til fund ved koloskopien.

Resultatet vil validere vores koncepts mulighed for en sikrere selektion til diagnostisk koloskopi 
blandt personer henvist til udredning i kræftpakke-forløb pga symptomer på tarmkræft.

DEN BIOKEMISKE DEL / Del B:

frem til 30.06.2021
analyser, databehandling og statistiske beregninger vil forløbe hos vores respektive,
sponsorerende samarbejdspartnere.

Det skal fremhæves, at alle analyser udført af samarbejdspartnere ikke belaster projektet økonomisk,

MEDARBEJDERE

Op mod 40 medarbejdere er tilknyttet vores 2 parallelle projekter:
Endoskopi III og Endoskopi IV

medarbejder-remse
Se mere

Medarbejderne er fordelt på de involverede screeningscentre i RegionHovedstaden og Region Midtjylland.

 • Vores forskning er initieret og ledes af professor, overlæge, dr.med. Hans Jørgen Nielsen, Gastroenheden, Kirurgisk sektion 360, Hvidovre Hospital.
 • Projekterne styres af et forretningsudvalg og en overordnet styregruppe.

 

Budget

blivsponsor

 • Budgettet for projektet Endoskopi IV (år 2018–2021 inkl.) 
  er omkring 19 mio. DDK
  Projektet finansieres med forsknings-donationer fra danske og internationale private fonde og biotech firmaer

Alle nationale og internationale akademiske og kommercielle laboratoriesamarbejder
er baseret på en stor interesse for adgang til vores omfattende, veldokumenterede prøve -og datamateriale.
Alle samarbejder sker i henhold til underskrevne samarbejdskontrakter.

Den endnu ikke finansierede budgetdel søges dækket via forskningsbevillinger
doneret til projektet via ansøgningsrunder — helt, som i alle vore tidligere forskningsprojekter.

money-452624_640

Jf.: Oversigt Sponsorer                                                          Klik: Mere om budget & finansiering

 

Langsigtede resultat perspektiver

Internationalt

 • Mulige koncepter til reduktion af det overordnede antal koloskopier
  har været på programmet ved de seneste møder
  i Early Detection Research Network ved National Cancer Institute, Bethesda, USA (www.edrn.nci.nih.gov).

Primært fordi:

screeninger for tarmkræft efterhånden bør tilbydes alle borgere mellem 40 og 85 år
(hvor, de nuværende anbefalinger er: alle 50-74 årige, som benyttes i Danmark)

I dag diagnosticeres et stigende antal unge under 50 år med sygdommen tarmkræft,
samtidig bliver befolkningerne ældre og ældre med et fortsat godt liv.

USA

En konsekvens af det sundhedsøkonomiske system i USA er:

 • at mange efter en screeningstest med forhøjet FIT-resultat når
  at udvikle tarmkræft sygdom, inden beslutning om en dyr, efterfølgende koloskopi-undersøgelse.

En blodprøve efter en FIT-screening ville understrege nødvendigheden af evt. hurtig koloskopi.

cirkel2

 

Læs mere:
Hvorfor Triage        Forskningsresultater i anvendelse

Artikel med grundliggende resultat-publicering:
“Serological biomarkers in triage of FIT-positive subjects?

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk