Endoskopi IV

Sponsorer

Endoskokopi IV (ultimo 2018-2022)

 

en validering af brug af vores TRIAGE-koncept 
i selektion til koloskopi i cancerpakke forløb

dvs. en validering i cancerpakke-forløb om brug af en kombination af 
en screenings FIT-test (afføringsprøve)+ en blodprøve + personens alder 

kan reducere antallet af koloskopier til kun de nødvendige koloskopier

 

Projektansvarlig initiativtager overlæge, professor Hans Jørgen Nielsen / v. Hvidovre Hospital

 

Kontraktmæssige forsknings-samarbejdspartnere:

Abbott Laboratories, Chicago, USA

Clinical Genomics, Inc., NJ, USA

…………………………………………………………………………..

Private fonde og legater:

 

 • Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning

 • Region Hovedstadens Forskningspulje 2020

 • Grosserer Chr. Andersen og Hustru Ingeborg Andersen, f. Schmidts Legat, Kbh.

 • Købmand Inger Bonnéns Fond, Virum

 • P.M. Christiansen og Hustrus Fond, Holte

 • Civilingeniør Walter Christensen og Hustrus Fond, Nærum

 • Familien Erichsens Mindefond, København

 • Thora og Viggo Groves Mindelegat, København

 • Købmand Sven og Ina Hansens Fond, Haslev

 • Aage & Johanne Louis-Hansens Fond, Nivå

 • Brødrene Hartmanns Fond, Glumsø

 • Helsefonden, København

 • Fondation Juchum, Schweiz

 • Redaktør Anders Christian Kaarsen og Hustrus Legat

 • KID Fonden, København

 • Kornerup Fonden, Glostrup

 • Th. Maigaards Eftf. fru Lily Benthine Lunds Fond af 1.6.1978

 • Dagmar Marshalls Fond, København

 • Den Midtjyske Bladfond, Midtjylland

 • Axel Muusfeldts Fond, Albertslund

 • Civilingeniør Frode V. Nyegaard og Hustrus Fond, København

 • O-Fonden, København

 • Willy & Ingeborg Reinhards Fond, Birkerød

 • Vissing Fonden, Aalborg

 • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal
  støtter vores forskningsarbejde generelt gennem tilskud til indkøb af den fornødne fryserkapacitet til vores store blodprøvebank

 • Toyota Fonden, Herlev
  støtter vores forskningsarbejde generelt gennem tilskud til indkøb af den fornødne fryserkapacitet til vores store blodprøvebank

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk