Tumor-DNA hos raske

Normalvariation af Cirkulerende Tumor-DNA (ctDNA)
hos raske personer ?

en vurdering til hjælp til fortolkning af

analyseresultater ved kræftsygdom

NORMALVARIATIONS – projektet

opstart forsommer & sommeren 2021 — afsluttes april 2023 (inkl. analyser og beregninger))

 

Baggrund

Cirkulerende tumor-deriveret (ctDNA) frisættes i blodbanen ved tarmkræft og en række andre kræftsygdomme.

Og – ctDNA har vist sig som den mest lovende af de cancer-markører vi har forsket i.

De seneste års optimering af platforme til analyse af ctDNA, har skabt fornyet fokus påen klinisk anvendelse af ctDNA-analyser ved udredning af kræft og anden malign sygdom.

Trods de gode resultater ved tarmkræft
forsinkes en implementering af ctDNA-analyser i 
daglig klinik (fx blod-baseret screening)
af det faktum, at raske personer, uden malign eller præ-malign sygdom,
tilsyneladende også kan have ctDNA i blodprøver.

Årsagen til sådanne sporadiske fund af ctDNA hos raske individer er endnu ukendte.
Årsagen kan dog være upåvist cancer eller anden upåvist sygdom – eller
et lavt baggrundsniveau af hyppige ikke-maligne forandringer,
som man ser hos både kræftpatienter og raske.

Formål

Projektets formål er at vurdere sammenhæng mellem ctDNA hos raske personer med  mulige biologiske eller sygdomsafhængige faktorer eller evt. analysemetodiske variationer – over tid.

Metode

På 3 hospitaler i Region Hovedstaden (Amager- Hvidovre, Hillerød Hospital)  samt Horsens Hospital i Region Midtjylland. inkluderes 200 personer (mellem 50-75 år) med et nyligt negativt resultat
efter deltagelse i den almene tarmkræftscreening- over ca. 8 mdr.

Alle deltagere:

 • får ved opstart anført basisdata og udtaget 90 ml blodprøve.
 • får udtaget endnu 2 blodprøver efter hhv. 14 og 28 dage, hvor også  basisdata følges op og ájourføres.
 • følges via tilgængelige databaser, (herunder evt. journaler), mhp. identifikation af kræftsygdom eller forstadier,
  som måtte opstå på et senere tidspunkt.

Tidligere projekter indikerer, at med invitation af  ca. 1.100 personer med negativt screeningsresultat i alderen 50-74 år kan vi opnå de 200 nødvendige deltagere,
som vil gøre det muligt at estimere variationen af ctDNA i en befolkningsgruppe,
som er repræsentativ for rekrutterings-grundlaget i den almene tarmkræftscreening.

Alle inkluderede blodprøver bliver sendt til ctDNA analyse
hos vores samarbejdende laboratorier — nationalt som internationalt:

 1. Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Skejby – professor Claus L. Andersen
 2. Klinisk Diagnostik, Aalborg Universitetshospital – professor Inge Søkilde Pedersen &
  professor Henrik Bigum Krarup
 3. Clinical Genomics Inc., Sydney, Australien – CLO Susanne K. Pedersen
 4. Abbott Laboratories Inc., Abbott Park, IL, USA – CSO Gerard Davis

De anførte samarbejdspartnere har hver især udviklet platforme til analyse af forskellige ctDNA metyleringer, mutationer og/eller fragmenteringer.

Resultater

Ved at udtage 3 gange blodprøver opnår vi information om,
især den biologiske variation — men også evt. analysemetodiske problemer.

Projektresultaterne kan blive afgørende for korrekt fortolkning af data genereret via analyse af ctDNA.
Hermed kan mulighederne for en klinisk anvendelse af ctDNA
ved opsporing og behandling af KRC — subsidiært anden malign sygdom — forbedres markant.

Tidsplan

 • juni 2021 – 28.02.2022: Gennemførsel af projektets inklusionsfase
 • 03.2022 – 30.04.2022:  Audit (on site og evt. elektroniske journaler)
 • 05.2022 – 28.02.2023:  Gennemførsel af analyserne
 • 03.2023 – 30.04.2023:  Datamanagement og statistiske beregninger
 • fra 31.03.2023:              Fællesmøder, resultat-fremlæggelser & publikationer

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk