Normalvariation af Tumor DNA

Sponsorer

Normalvariation af tumorDNA hos raske

(medio 2021- medio 2023)

 

Reference-data på normalvariationen af ctDNA hos raske
til brug for korrekt fortolkning af analyser af ctDNA i klinisk brug

til behandling og opsporing af kræft

 

Projektansvarlige er forskningsenhedens ledelse/ v. Hvidovre Hospital

 

Kontraktmæssige forsknings-samarbejdspartnere:

Abbott Laboratories, Chicago, USA

Clinical Genomics, Inc., NJ, USA

…………………………………………………………………………..

Private fonde og legater:

 

 • Hvidovre Hospitals Strategiske Forskningsmidler 2021

 • Aage og Johanane Louis Hansens Fond, Nivå

 • Købmand Inger Bonnéns Fond, Virum

 • Overlæge P. M. Christiansen og Hustrus Fond, Holte

 • Civilingeniør Walter Christensen og Hustrus  Fond, Nærum

 • Familien Erichsens Mindefond, København

 • Harboefonden, Hørsholm

 • IMK almene Fond; København

 • Kornerup Fonden, Glostrup

 • O-Fonden, København

 • Krista og Viggo Petersens Fond, København

 • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal
  støtter vores forskningsarbejde generelt gennem tilskud til indkøb af den fornødne fryserkapacitet til vores store blodprøvebank

 • Kornerup Fonden, Glostrup

  støtter vores forskningsarbejde generelt gennem tilskud til indkøb af den fornødne fryserkapacitet til vores store blodprøvebank

 • Toyota Fonden, Herlev
  støtter vores forskningsarbejde generelt gennem tilskud til indkøb af den fornødne fryserkapacitet til vores store blodprøvebank

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk