Om os

Vi er

en selvstændig forskningsenhed hjemhørende i Gastroenheden, Afsnit 360 på Hvidovre Hospital:
Læs mere:  Hvidovre Hospital      Gastroenheden      Forskning/Gastroenheden

Overlæge, professor Hans Jørgen Nielsen, blev i september 1990
ansat som fuldtidsforsker ved Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling (senere Gastroenheden)
Hvidovre Hospital med henblik på forskning i sygdommen kolorektal cancer (tarmkræft).

Gennem årene har Hans Jørgen Nielsen initieret og ledet adskillige kliniske projekter
og har forestået enhedens forskningslinje—nationalt som internationalt.

 

 • Vores hidtil største projekt forløber nu fra 2014 – 2023 parallelt til den
  offentlige screening for tarmkræft. Resultatbearbejdning fra 2022-medio 2023.
 • Projektet er det endelige afsluttende validerings-projekt forud for mulig implementering
  af en ny model til screening for tarmkræft baseret på biologiske markører i blodprøver.

 

 

Se: Historik screeningsprojekterUP-date DK hieraki

 

 

 

 

 

Hvor

 • Al daglig forskningskoordinering og-administration udgår fra os på Hvidovre Hospital:
  Gastroenheden, Kir. Sek., afs. 360  / Amager-Hvidovre Hospital / Region Hovedstaden
 • Herudover udfører adskillige samarbejdspartnere
  daglige projektfunktioner på egne arbejdspladser.
  Læs mere:  Hvor er vi

 

Medarbejdere


medarbejder-remse

 

Klik

 • Det faglige personale, der forestår det løbende projektarbejde, er ansat
  af de respektive hospitaler og af projektets øvrige samarbejdspartnere—iht. gældende overenskomster.
 • De ansvarlige for projektet på de lokale projekthospitaler og laboratorier er en del af vores samarbejdspartneres egen faste stab—
  men lønudgifter til alle øvrige lokale projektmedarbejdere udlignes over projektbudgetterne.

Læs mere:

Aktuel forskning    Organisation af vores forskning

Projektmedarbejdere      Historik screeningsprojekter     Vores Forskning

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk