Om os

Vi er

en selvstændig forskningsenhed hjemhørende i Gastroenheden, Afsnit 360 på Hvidovre Hospital:
Læs mere:  Hvidovre Hospital      Gastroenheden      Forskning/Gastroenheden

I dag forestår molekylærbiolog, Ph.D, Christina Therkildsen sammen med
afdelingslæge, Ph.D Jakob Kleif forskningsenhedens overordnede strategier og daglige ledelse.

Forskningsenhedens mål og strategier blev oprindeligt initieret og siden ledet af
Overlæge, professor Hans Jørgen Nielsen († sept. 2020).

Alle påbegyndte projekter fuldføres som planlagt, og alle analyser og resultater bliver fulgt til dørs
og vil indgå i, såvel som danne basis for, enhedens fortsatte forskningsarbejde.

Tilbage i september 1990 blev Hans Jørgen Nielsen ansat som fuldtidsforsker
ved Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling (Gastroenheden) på Hvidovre Hospital
med henblik på forskning i sygdommen kolorektal cancer (tarmkræft).

Gennem årene har Hans Jørgen Nielsen forestået enhedens forskningslinje, og initieret
store, kliniske projekter—nationalt som internationalt.
Herigennem har Hans Jørgen Nielsen opbygget betydelige internationale samarbejder
samt en værdifuld blod-og databank, der fortsat vil indgå i enhedens arbejde og fremtidige resultater.

 • Vores hidtil største projekt forløber nu fra 2014 – 2023 parallelt til den
  offentlige screening for tarmkræft. Resultatbearbejdning fra 2022-medio 2023.
 • Projektet er det endelige afsluttende validerings-projekt forud for mulig implementering
  af en ny model til screening for tarmkræft baseret på biologiske markører i blodprøver.

 

Se: Historik screeningsprojekterUP-date DK hieraki

 

 

 

 

Hvor

 • Al daglig forskningskoordinering og-administration udgår fra os på Hvidovre Hospital:
  Gastroenheden, Kir. Sek., afs. 360  / Amager-Hvidovre Hospital / Region Hovedstaden
 • Herudover udfører adskillige samarbejdspartnere
  daglige projektfunktioner på egne arbejdspladser.
  Læs mere:  Hvor er vi

 

Medarbejdere


Klik

 • Det faglige personale, der forestår det løbende projektarbejde, er ansat
  af de respektive hospitaler og af projektets øvrige samarbejdspartnere—iht. gældende overenskomster.
 • De ansvarlige for projektet på de lokale projekthospitaler og laboratorier er en del af vores samarbejdspartneres egen faste stab—
  men lønudgifter til alle øvrige lokale projektmedarbejdere udlignes over projektbudgetterne.

Læs mere:

Aktuel forskning    Organisation af vores forskning

Projektmedarbejdere      Historik screeningsprojekter     Vores Forskning

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk