Nyeste resultater

Publikationer:

“Triage for selection to colonoscopy?”Billedresultat for pdf ikon

Læs: www.doi.org/10.1016/j.ejso.2018.06.013, (advance publications July 2018)

Resultater viser, at brug af et triage koncept (= alder + en afføringsprøve for usynligt blod + en blodprøve)
—som grundlag for tilbud om koloskopi—
kan nedsætte behovet for koloskopi-undersøgelsen med omkring 30%.
Brug af triage-konceptet kan eliminere ventetider på undersøgelsen,
gavne sundhedsøkonomisk og den enkelte, som undgår unødig, ubehagelig og ikke risiko-fri  undersøgelse.
Resultaterne er opnået gennem flere store kliniske forskningsprojekter med fokus på blodmarkører for kræft.

 

“Circulating cell-free nucleosomes as biomarkers
for 
early detection of colorectal cancer”

Læs: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29535803

Resultaterne viser, at vi formentlig kan anvende DNA associerede delkomponenter
til tidlig detektion af tarmkræft.
Kombination af nucleosomer og proteinet CEA har en høj specificitet og nogenlunde sensitivitet i identifikation af personer med tarmkræft.

 

“Direct detection of early-stage cancers using circulating tumor DNA”

Læs: Science Translational Medicine 2017;9:403

Resultaterne viser, at DNA mutationer i blodprøver kan identificere 71% af de, som har tidlige stadier af tarmkræft
Resultatet af et samarbejde mellem Johns Hopkins University, Baltimore, USA;
MoMA, Skejby—og hospitalerne i Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

 

Alder + en FIT-test + en blodprøve kan identificere personer
med sygdom eller tarm-læsioner

som bliver overset ved screening med afføringsprøver—

Læs:  “Serological biomarkers in triage of FIT-positive subjects?”

(Scandinavian Journal of Gastroenterology 2017;52:742-4.)

Resultaterne viser, at en kombination af screeningens test for usynligt blod i afføring (FIT),
en blodprøve og personens alder med stor sikkerhed kan identificere personer med tarmkræft eller forstadier.

 

Resultat validering:

Biologiske markører i blod kan tidligt påvise risiko for fremtidig udvikling
af kræftsygdom

30.10.2016
Vores grundliggende hypotese er nu bekræftet. Vi har påvist, at:
forhøjede værdier af en eller flere af vores biologiske blodmarkører relaterer til øget risiko for─over tid─at udvikle kræftsygdom.

Vores store projekt ─ Endoskopi III, Del 2 (2016-2022) ─ er designet  iht. denne hypotese:

En screening med en afføringstest ”uden fund” kan være et ”falsk negativ-svar”, idet en malign sygdom allerede kan være under udvikling (jf. en mulig forhøjet biomarkørværdi)─og oftere opfølgning (screening) bør tilbydes.

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk