Nyeste resultater

Publikationer:

“Circulating cell-free nucleosomes as biomarkers
for 
early detection of colorectal cancer”

Læs: www.impactjournals.com/Oncotarget, (advance publications 2017)

Resultaterne viser, at vi formentlig kan anvende DNA associerede delkomponenter
til tidlig detektion af tarmkræft.
Kombination af nucleosomer og proteinet CEA har en høj specificitet og nogenlunde sensitivitet i identifikation af personer med tarmkræft.

 

“Direct detection of early-stage cancers using circulating tumor DNA”

Læs: Science Translational Medicine 2017;9:403

Resultaterne viser, at DNA mutationer i blodprøver kan identificere 71% af de, som har tidlige stadier af tarmkræft
Resultatet af et samarbejde mellem Johns Hopkins University, Baltimore, USA;
MoMA, Skejby—og hospitalerne i Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

 

Alder + en FIT-test + en blodprøve kan identificere personer
med sygdom eller tarm-læsioner

som bliver overset ved screening med afføringsprøver—

Læs:  “Serological biomarkers in triage of FIT-positive subjects?”

(Scandinavian Journal of Gastroenterology 2017;52:742-4.)

Resultaterne viser, at en kombination af screeningens test for usynligt blod i afføring (FIT),
en blodprøve og personens alder med stor sikkerhed kan identificere personer med tarmkræft eller forstadier.

 

Resultat validering:

Biologiske markører i blod kan tidligt påvise risiko for fremtidig udvikling
af kræftsygdom

30.10.2016
Vores grundliggende hypotese er nu bekræftet. Vi har påvist, at:
forhøjede værdier af en eller flere af vores biologiske blodmarkører relaterer til øget risiko for─over tid─at udvikle kræftsygdom.

Vores store projekt ─ Endoskopi III, Del 2 (2016-2022) ─ er designet  iht. denne hypotese:

En screening med en afføringstest ”uden fund” kan være et ”falsk negativ-svar”, idet en malign sygdom allerede kan være under udvikling (jf. en mulig forhøjet biomarkørværdi)─og oftere opfølgning (screening) bør tilbydes.

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk