Samarbejder


Forskningssamarbejder og finansiering

 

Samarbejdsområder

—nationalt og internationalt

 

Sammen med nationale og internationale samarbejdspartnere fokuserer vores forskning på
at identificere biologiske markører for kræftsygdom i blod.
Herunder arbejder vi intenst på at kunne identificere de tidligste stadier af tarmkræft
ved hjælp af blodprøver.

Vores forskningsresultater peger endvidere frem mod, at biologiske markører kan afsløre
såvel tarmkræft som anden kræftsygdom under udvikling.
Personer med forhøjede biomarkører kunne hermed fremtidigt
henvises til frekvente opfølgnings-og screeningsprogrammer
med heraf følgende meget tidlig diagnose af evt. sygdom i udbrud.

I forlængelse af vores resultater, gennemfører vi endvidere andre projekter
med et primært fokus på at identificere patienter,
som trods behandling af kræftsygdom i et tidligt stadium, alligevel udvikler recidiv (fornyet sygdom)
— oftest med dødelig udgang—
med mindre denne sygdomsudvikling følges op og behandles tidligt.

Endelig har vi med afsæt i biomarkører i blodprøver fokus på,
at identificere patienter, som bør tilbydes behandling med selekteret,
specifik kemoterapi—dvs. individuel, skræddersyet kemo-behandling.

 

Baggrund

—samarbejder

RAPP-Forside3V-5_SYMPOSIUM
Symposium Aug. 2014 ……. KLIK
Videnskabelige samarbejdspartnere_Side_1
Samarbejder …. KLIK

Vores  forskningsresultater har bevirket stor international interesse
—både akademisk og fra private biotech firmaer.
Det er derfor  lykkedes os at skabe samarbejde med nationale og internationale biotech firmaer samt førende danske, amerikanske og europæiske forskningsinstitutioner og hospitaler.

Den kommercielle interesse skyldes vores omfang af veldokumenteret
blodprøve-og datamateriale, som i et unikt samarbejde mellem 10 danske hospitaler,
er indsamlet iht. dokumenterede, grundigt gennemvaliderede arbejdsprocedurer.

Forskere og laboratorier verden over efterstræber store, veldokumenterede
prøvematerialer til brug for analyser på egne udviklede analyseplatforme
med fokus på de biologiske markører, de hver især selv fokuserer på.

For vores forskning vil denne adgang til mange specifikke laboratorieanalyser
kunne optimere projekternes samlede resultater.
Samtidig opnår vi et realistisk omkostningsniveau på vores projekter
i kraft af både økonomisk, men også praktisk samarbejds-sponsorering.
Sandsynligvis vil vi også herigennem oparbejde interessenter i at indgå i den
senere udvikling og  implementering af en ny og bedre screeningsmodel.

 

Sponsorer

—og offentlighed

Alle danske såvel som udenlandske private fonde og firmaer, bag vores forskning,Sig "JA" til at deltage
offentliggøres her på sitet, i alle respektive invitationer til projektdeltagelse
samt  i  alle efterfølgende publikationer.

Læs mere:
Aktuelle Samarbejder      Sponsorer /Finansiering      Oversigter Sponsorer

 

Tilladelser /ophavsret

—og kontraktstyring

Alle vores forskningsprojekter er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité og Datatilsynet.

Kontraktmæssigt styres alle vores projekter alene af hovedansvarlige, initiativtager til enhedens forskning:
overlæge, professor, dr. med. Hans Jørgen Nielsen, Hvidovre Hospital.

Hans Jørgen Nielsen er også—på grundlag af dansk lovgivning—
garant for at størsteparten af evt. rettigheder forbliver på akademiske hænder i Danmark.

 

Læs mere:

Vores Forskning      Aktuelle Samarbejder

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk