Internationalt Symposium

Symposium Aug. 2014

I vores daglige forskning er vi løbende i kontakt med parallelle projekter
og forskningskolleger i ind-og udland.

augsep14 010-kopiaugsep14 013-kopiI 2014 fik vi effektueret et længe næret ønskeaugsep14 015-kopi
om at afholde et internationalt symposium med repræsentanter
fra alle vores nationale og internationale samarbejds-og dialogpartnere
samt alle ansatte og øvrige tilknyttet vores aktuelle forskningsprojekter.

 

Symposium Visionaugsep14 009-kopi

 • at skabe en platform for opsamling, præcisering og
  kombinering af alle til dato danske europæiske og amerikanske
  forskningsresultater fra forskning med fokus på biomarkører
  for tarmkræft—og kræft generelt.augsep14 023-kopi
 • via nye bekendtskaber, udveksling og dialog at åbne og intensivere nye, tværfaglige samarbejder
  frem mod fælles fremskridt i national-og international forskning i screeningsmodeller for tarmkræft
  —men også for kræft generelt.

Symposium Mission

 • at udvide den videnskabelig dialog omkring emnet
 • at initiere og intensivere tværfaglige samarbejder

augsep14 035-kopi

 • og—om muligt—optimere og extendere aktuelle og kommende projekters
  mulige biomarkørkombinationer
  til fordel for fremtidige nationale og internationale befolkningsscreening for tarmkræft—såvel som for kræft generelt.

Symposium udbytte

 • Flere af vore samarbejdspartnere,
  som forestår analyser af enkelt markører eller kombinationer af markører,
  fremlagde resultater, som viste, at deres markørprofiler

  RAPP-Forside3V-5_SYMPOSIUM
  Program og Deltagere

  formentlig vil have signifikant indflydelse på udviklingen
  af fremtidige blod-baserede koncepter til screening for tarmkræft
  —måske endda for kræft generelt.

 • Specifikke indlæg indikerede fremskridtsmuligheder
  —mhp. screeningsidentifikation af kræftsygdomme—
  ved brug af udvidede kombinationsmodeller
  med inddragelse af enkeltproteiner, proteomer og metabolomer
  samt genetiske og epigenetiske komponenter.
 • Symposiets afslutningsdebat
  afdækkede stor interesse mellem de deltagende institutioner og firmaer for fremtidige samarbejder.
 • Symposiet har efterfølgende bevirket, at flere internationale både 3-parts og 4-parts kontrakter er indgået med Hvidovre Hospital som den ene part i disse kontakter.

Læs mere:

Vores Forskning      Sponsorer/Finansiering      Samarbejder

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk