Sponsorer

Sponsorer—en livsnerve for forskning

 

Hovedparten af den frie forskning ved de danske universiteter finansieres  (og gennemføres)
gennem fund-raising hos offentlige og private fonde og firmaer—danske som udenlandske.

Vores mangeårig forskning er således realiseret gennem årlige ansøgningsrunder.

 

Finansiering af vores forskning

foregår ved offentlige og private fonde og firmaer

Vi skylder rigtig mange fonde—og firmaer—stor tak for at turde satse langsigtet og visionært—selv i den spæde start af vores forskning.

Vi takker de mange små og mindre fonde, som er gået ind i selv store budgetter,
ud fra devisen: at mange bække små …… !


Alt, hvad vi gennem årene har modtaget, har været væsentligt for at bringe os
over den årlige, økonomiske målstreg—hvor vi til tider
har været nødsaget til at drosle ned på både ambitioner og omfang for bare at fortsætte.

Vi skylder også en særlig tak til de mange, der har ydet os en tålmodig, tilbagevendende support gennem flere år. Det er betydeligt nemmere
at opretholde tiltro til de årlige ansøgningsrunder med vished om en vis startkapital.

Endelig skylder vi flere store, mere almene, fonde stor tak for at overgå sædvanlig praksis
og træde redende til, de gange, vores økonomiske udsigter har været særligt kritiske.

 

Hvidovre Hospitals egen finansiering

har gennem årene bestået i:

  • aflønning af forskningsledelsen ( pr. nov 2020) molekylærbiolog, Ph.D. Christina Therkildsen
    og afdelingslæge, Ph.D Jakob Kleif
    .
  • indretning, drift og vedligehold af lokaler til projektadministrationen, Hvidovre Hospital
  • indretning, drift og vedligehold af frysehus til lagring af de indsamlede blodprøver på Hvidovre Hospital
  • økonomistyring og aflæggelse/revision af regnskaber ved regnskabsafdelingen, Hvidovre Hospital

Herudover

huser de deltagende hospitalsafdelinger de daglige arbejdsfunktioner,

ligesom drift og vedligeholdelse af lokaler og apparatur—pc’er, printere, frysere, centrifuger, mm—

afholdes over de respektive hospitals afdelingers driftsudgifter.

 

Sponsorater indgår

Projekter af en størrelsesorden som vores projektrække—med udsigt til en snarlig implementering
har mange interessenter, både akademiske og private biotech firmaer.

Ud over en lang række danske og schweiziske private fonde sponseres projektet kontraktmæssigt
af europæiske og amerikanske biotech firmaer, samt Statens Strategiske Forskningsråd.

Læs mere:    Aktuelle sponsorer

Aktuelle sponsorer2...DEL 2_august 2016
Aktuelle Sponsorer ….. KLIK

Kommercielle interesser

går især på de respektive interessenters behov for validt materiale til afprøvning og analyser
af egne biomarkør og-kombinationer på egne analyseplatforme.

Gennem vores mangeårige forskning har vi altid prioriteret grundig dokumentation
af vores projekt-inklusioner og arbejdsprocesser.
Vi har med vores mange store projekter opbygget et stort,
gennemregistreret projektmateriale. Jf. vores løbende opfølgning
med præanalytiske projekter:
Vores Forskning / Øvrig forskning

 

Konkrete resultater

I dag høster vores lange række af projekter konkrete, forståelige resultater.
Inden længe vil vores forskningsresultater kunne medvirke i brugbare kliniske processer
til gavn og glæde for rigtig mange potentielle kræftpatienter.

 

Læs mere:

Aktuelle sponsorer      Samarbejder      Vores Forskning       Om Os

Bemærk ang. finansiering

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk