Aktuelle sponsorer

Endoskopi IV:
en validering af brug af vores TRIAGE-koncept

i selektion til diagnostisk koloskopi i cancerpakke-forløb (ultimo 2018-21)

for at reducere det totale antal koloskopier til kun de nødvendige

Budgettet til inklusion af deltagere med bblod-og FIT-tests, data, indkøb af udstyr og testmaterialer samt de mange laboratorie-analyser beløber sig til 15,5 millioner kroner.

Vores forskningsenhed v./ansvarlig, initiativtager Hans Jørgen Nielsen og medarbejdere på Hvidovre Hospital,
forestår daglig administration og koordinering af projektet samt den nødvendige  fund raising,

Projektet gennemføres som et samarbejde mellem screenings-centre på kirurgiske og biokemiske afdelinger:
Amager/Hvidovre, Bispebjerg, Herlev,og Hillerød Hospitaler i Region Hovedstaden.

 

Endoskopi III:
en validering af en screeningsmodel

baseret på blodprøver (2014-2023)

Sig "JA" til at deltage

Budgettet for at gennemføre inklusion af samtlige deltagere med tests og data, indkøb af udstyr og testmaterialer samt de mange laboratorie-analyser beløber sig til  140 millioner kroner.

Vores forskningsenhed: Hans Jørgen Nielsen og medarbejdere på Hvidovre Hospital,
forestår fund raising, daglig administration og koordinering af projektet.

Projektet gennemføres som et samarbejde mellem screenings-centre på kirurgiske og biokemiske afdelinger:
Amager/Hvidovre, Bispebjerg, Herlev, Herning, Hillerød, Holstebro, Horsens, Silkeborg, Randers og Viborg Hospitaler.

money-452624_640
Mere om budget & finansiering  Klik

 

Ud over midler fra offentlige og private, danske fonde og firmaer

finansieres vores forskning vha. kommercielle samarbejder/sponsoraftaler…… som også fremmer resultateterne

For vores projekt betyder nationale og internationale samarbejds-adgange til specifikke, externe laboratorie-analyser en optimering af projektets samlede resultater.
Derved indgår det meget store projektmateriale i en løbende, internationale forskningsindsats mhp. tidlig detektion af kræftsygdomme generelt.

Gennem kommercielle samarbejds-/sponsor-aftaler reduceres projektets udgifter til laboratorie-analyser kraftigt—og projektets samlede udgifter når et niveau, som bliver realistisk at få finansieret v.hja. udbudte fondsmidler.

Kontraktmæssigt styres hele projektet af professor, overlæge, dr. med. Hans Jørgen Nielsen,
som også iht. dansk lovgivning, er garant for, at størstedelen af evt. rettigheder forbliver på akademiske hænder.

Pr. juni 2015 har vi samarbejdskontrakter med:
Abbott, Chicago, USA • Applied Proteomics Inc. Torrey Pines, CA, USA  • VolitionRX, Bruxelles, Belgien •
Exiqon A/S, Vedbæk, DK  • ChemImage inc., Pittsburgh PA, USA

Tre af firmaerne deltager up-front med fler’-årig sponsorering til at gennemføre inklusion af de mange personer samt indsamling af blodprøver og data.

 

Fremtidig implementering

Et kommercielt engagement i denne sidste forskningsfase opbygger en kommende kommerciel interesse
i udviklingen af et nyt klinisk screnings-koncept  til brug i fremtidige, almene befolknings-screeninger for tarmkræft—og måske endda kræft udenfor tarmen.

Dvs. disse forskningsmæssige samarbejder styrker en sandsynlighed for, at vores endelige forskningsresultater udmøntes i en implementering af et klinisk, tilgængeligt koncept for en ny og bedre—mere effektiv—model til screening for tarmkræft.

 

Læs mere:

Sponsorer Endoskopi III /DEL 2                              Sponsorer Endoskopi III /DEL

Sponsorer Endoskopi IV

                                                                                                    
Sponsorer/Finansiering      Samarbejder      Aktuelle forskning

 

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk