Aktuelle sponsorer

Normalvariation af tumorDNA

hos raske

Vurdering  af normalvariationen af ctDNA hos raske—reference-data
til brug for korrekt fortolkning af analyser af ctDNA i klinisk brug

til behandling og opsporing af kræft

Budgettet til inklusion af deltagere af 200 deltagere i alt 3 gange over ca. 1 måned indkøb af testmaterialer samt de mange laboratorie-analyser beløber sig til små 5 millioner kroner.

Vores forskningsenhed ved den ansvarlige ledelse og medarbejdere på Hvidovre Hospital,forestår daglig administration og koordinering af projektet samt den nødvendige  fund-raising,

Sommeren 2021–medio 2023 vurderes normalvariationen af ctDNA hos raske personer
Projektet gennemføres som et samarbejde mellem screenings-centre på:
Amager/Hvidovre, Hillerød Hospitaler og Horsens Hospital

Sponsorer Normalvariation af tumorDNA hos raske /pt

 

Endoskopi IV:

en validering af screening med vores Triage-koncept

i selektion til diagnostisk koloskopi i cancerpakke-forløb (ultimo 2018-22)

for at reducere antallet af unødvendige koloskopier

Budgettet til inklusion af deltagere med blod-og FIT-tests, data, indkøb af udstyr og testmaterialer samt de mange laboratorie-analyser beløber sig til 15,8 millioner kroner.

Vores forskningsenhed ved den ansvarlige ledelse og medarbejdere på Hvidovre Hospital,
forestår daglig administration og koordinering af projektet samt den nødvendige  fund-raising,

Projektet gennemføres som et samarbejde mellem screenings-centre på kirurgiske og biokemiske afdelinger på:
Amager/Hvidovre, Bispebjerg, Gentofte, Herlev og Hillerød Hospitaler i Region Hovedstaden.

Sponsorer Endoskopi IV

 

Endoskopi III:

en validering af en screeningsmodel

baseret på blodprøver (2014-2023)

Budgettet for at gennemføre inklusion af samtlige deltagere med tests og data, indkøb af udstyr og testmaterialer samt de mange laboratorie-analyser beløber sig til 70 millioner kroner.

Vores forskningsenhed ved den ansvarlige ledelse og medarbejdere på Hvidovre Hospital,
forestår fund-raising, daglig administration og koordinering af projektet.

Projektet gennemføres som et samarbejde mellem screenings-centre på kirurgiske og biokemiske afdelinger på:
Amager/Hvidovre, Bispebjerg, Herlev, Herning, Hillerød, Holstebro, Horsens, Silkeborg, Randers og Viborg Hospitaler.

Sponsorer Endoskopi III /DEL 1          Sponsorer Endoskopi III/DEL 2                                            KLIKmoney-452624_640

 

Ud over midler fra offentlige og private, danske fonde og firmaer

finansieres vores forskning vha. kommercielle samarbejder/sponsoraftaler…… som også fremmer resultateterne

For vores projekt betyder nationale og internationale samarbejder adgange til specifikke, externe laboratorie-analyser, uden omkostninger for projektet, mod parternes adgang til aftalte dele af vores testmateriale.
De mange bredspektrede analyser medvirker til at optimere projektets samlede resultater.
Derved indgår det meget store projektmateriale i en løbende, internationale forskningsindsats mhp. tidlig detektion af kræftsygdomme generelt og tarmkræft specifikt.

Gennem kommercielle samarbejds-/sponsor-aftaler reduceres projektets udgifter til laboratorie-analyser kraftigt—og projektets samlede udgifter når et niveau, som bliver realistisk at få finansieret v.hja. udbudte fondsmidler.

Kontraktmæssigt styres hele projektet af vores hovedansvarlige forskningsleder
molekylærbiolog, Ph.D. Christina Therkildsen, som også iht. dansk lovgivning,
er garant for, at størstedelen af evt. rettigheder forbliver på akademiske hænder.

Pr. juli 2021 har vi samarbejdskontrakter med:
Abbott Laboratories Inc., Chicago, USA • Clinical Genomics Inc., Bridgewater, NJ, USA  • Johns Hopkins Sidney Kimmel Cancer Center, Baltimore, MD, USA

Biotech firmaerne deltager up-front med fler’-årig sponsorering til at gennemføre inklusion af de mange personer samt indsamling af blodprøver og data.
Samarbejdende biotech firmaer har alle henvendt sig til forskningsgruppen på Hvidovre Hospital
og selv anmodet om samarbejde.
Derved får intet biotech firma indflydelse på, hvordan projekter gennemføres og afsluttes.

 

Fremtidig implementering

Et kommercielt engagement i denne sidste forskningsfase opbygger en kommende kommerciel interesse
i udviklingen af et nyt klinisk screenings-koncept  til brug i fremtidige, almene befolknings-screeninger for tarmkræft—og måske endda kræft udenfor tarmen.

Dvs. disse forskningsmæssige samarbejder styrker en sandsynlighed for, at vores endelige forskningsresultater udmøntes i en implementering af et klinisk, tilgængeligt koncept for en ny og bedre—måske mere effektivt—koncept til screening for tarmkræft.

 

Læs mere:                                                                                           
Sponsorer/Finansiering      Samarbejder      Aktuelle forskning

 

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk