Tarmkræft

Tarmkræft – (colorectal cancer)

Før indførslen af tarmkræftscreeningen var tarmkræft er den hyppigste kræftsygdom i Danmark og i den industrialiserede del af verden.
Efter indførsel af den almene screening i Danmark, er tarmkræft i dag den næst-hyppigste, kræftsygdom i Danmark – efter brystkræft.

Før indførslen af tarmkræftscreeningen fik 4.250 danskere stillet diagnosen tarmkræft
på verdensplan er det årlige antal over 1.931.600 (2020).

Sygdommen rammer fortrinsvis personer over 50 år, gennemsnitsalderen er 70 år.
Symptomerne på tarmkræft er ofte uklare og kan forveksles med symptomer fra andre sygdomme.     

 

Bemærk:

Tarmkræft er ofte længe under udvikling før sygdommen kan diagnosticeres
— men, opdages sygdommen i de tidlige stadier kan den behandles effektivt og mere skånsomt.

 

Derfor screening for tarmkræft

 • screening kan identificere tarmkræft i et tidligt stadium—dermed forbedres muligheden for effektiv behandling og helbredelse.        kræftens Bekæmpelse-logo
 • screening nedsætter antallet af nye tilfælde af tarmkræft, pga. identifikation af sygdommens forstadier, som kan helbredes.
 • screening forbedrer den samlede overlevelse og vil nedsætte antallet af nye tilfælde af tarmkræft, når forstadier til tarmkræft fjernes.

Læs mere om den almene befolkningsscreening—(pjece)

Yderligere information om Tarmkræftscreening

 

5 af 10 sygdomsramte forbliver uopdaget

—blandt alle 50-74 årige i Danmark—
fordi kun omkring 60% deltager i screeningen.

 

Derfor forsker vi i screening

med blodprøver:

 • screening med afføringsprøver er p.t. den bedste og samtidig billigste metode—derfor også den mest anvendte metode til screening

 • screening med afføringsprøver har en deltagelse på omkr. 60%
 • screening med afføringsprøver finder 54 % af de personer, som i den screenings-relevante befolkningsgruppe har tarmkræft (= den kliniske sensitivitet, som er testens sensitivitet på 79% X deltagerprocenten på 60%).
  Altså, lidt over halvdelen af de personer, 
  som måtte have sygdommen,
  opdages ikke ved screening med en test for usynligt blod i afføring. 
 • forskningsresultater med blodprøver viser en deltagelse på omkring 85-90%

 • høj deltagelse betyder, at flere identificeres
  i de tidlige stadier af sygdommen tarmkæft
 • overlevelsen ved sygdommen vil  formentlig hermed forbedres markant
 • antallet af nye tilfælde kan reduceres, hvis endnu flere identificeres med sygdommens forstadier, som kan behandles effektivt

Læs mere:

Symptomer      Screening      

Koloskopi/kikkertundersøgelse      Behandling

 

Den Offentlige Sundhedsportal

Kræftens Bekæmpelse/Tyktarmskræft         Kræftens Bekæmpelse/Endetarmskræft

Sundhedsstyrelsen          Region H: Screeningsprogrammet for tarmkræft

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk