Behandling

Behandling

—sædvanligvis

 

Op mod 80% af de personer, som får stillet diagnosen tarmkræft,
tilbydes operation med helbredende sigte.

 

I nogle tilfælde tilbydes kemo-og/eller stråleterapi før operation
—i andre tilfælde også efter operation.

 

På trods af omfattende behandling oplever op mod 40-45%,
at sygdommen vender tilbage eller har spredt sig til andre organer, oftest leveren—recidiv.

Behandling af recidiv kan være vanskelig.

 

Men

Jo, tidligere sygdommen opdages— tidlig detektion af  første gangs sygdom eller recidiv
jo, større er muligheden for effektiv og fornyet  behandling.

Efter en behandling tilbydes derfor opfølgende  programmer med ambulante undersøgelser,
bl.a. lægeundersøgelse, scanning og koloskopi (kikkertundersøgelse af tarmen).

Forskning især med fokus på tidlig detektion af recidiv
foregår på Skejby Hospital under ledelse af prof. Claus Andersen.

I denne forskning udtages blodprøver forud for og flere, hyppige gange efter en operation
mhp. at identificere ændringer i DNA (arvemassen), som cirkulerer i blodet.

Tilstedeværelsen af cirkulerende DNA er formentlig en følge af,
at kræftsygdommen ikke er fjernet komplet ved operationen.
Sådanne patienter tilbydes at deltage i et forsknings-program,
hvor der trækkes lod om mulig kemoterapi,
selv blandt patienter med meget tidlige stadier af sygdommen.

 

Læs mere:

Tidlig diagnose    Tidlig diagnose recidiv    Koloskopi      Screening

 

Den offentlige Sundhedsportal
Kræftens Bekæmpelse
Sundhedsstyrelsen:Behandling og prognose

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk