Screening

Screening

Er du mellem 50 og 74 år, vil du automatisk blive tilbudt at deltage i det landsdækkende screeningsprogram, som blev  indført d. 1. marts 2014—dvs. en forebyggende undersøgelse for kræft i tyk-og endetarm.

Screeningsprogrammet er et tilbud om en analyse af din afføring for usynligt blod.

Undersøgelsen giver mulighed for at opdage forstadier til kræft (adenomer/polypper)
og/eller tarmkræft i et tidligt stadium.

Tidlig diagnose af sygdommen eller dens forstadier kan betyde en mere skånsom behandling,
men også forbedret mulighed for helbredelse.

ALTSÅ:

 • screening kan identificere tarmkræft i et tidligt stadium—herved forbedres muligheden for effektiv behandling og helbredelse.
 • screening nedsætter antallet af nye tilfælde af tarmkræft, pga. identifikation af sygdommens forstadier, som kan helbredes.
  Personer med forstadier tilbydes hyppig kontrol-koloskopi.
 • screening forbedrer den samlede overlevelse og vil nedsætte antallet af nye tilfælde af tarmkræft, når forstadier til tarmkræft fjernes.

Forebyg en kræftsygdom — Sig  ‘JA’  til screening!

Læs mere om screening:

Kræftens Bekæmpelse/Forebyg/Screening

Den almene befolkningsscreening for tarmkræft

 

Mere om screening

Fem procent af den danske befolkning vil udvikle tarmkræft – på et tidspunkt i deres livsforløb.

Selv om 80 % gennemgår operation med henblik på helbredelse, vil sygdommen
udvikle sig på ny hos ca. 40% med dødelig udgang i løbet af 3-5 år.

Opdages genopstået sygdom (recidiv) tidligt kan det behandles effektivt,
og flere overlever sygdommen.

Den sikreste metode til tidlig diagnose af tarmkræft
er en kikkertundersøgelse af tyk- og endetarmen—en koloskopi—som udviser ca. 99% sikkerhed.

⌈ Dvs. ca. 1 % vil have fund af en kræftsygdom ved næste screeningsrunde.⌉

Læs mere: KOLOSKOPI

 

MEN …

Direkte koloskopi uden forudgående screening kan dog ikke anbefales.

Alt for mange vil gennemgå en helt unødvendig koloskopi.
Hertil kommer, at proceduren er forbundet med store samfundsøkonomiske omkostninger.
Undersøgelsen kræver ambulant hospitalskapacitet og dyrt apparatur.
Herudover er undersøgelsen forbundet med
1-2 dages sygefravær for den koloskoperede person.

Den optimale screening vil være en procedure, som med stor sikkerhed
kan identificere personer med høj risiko for at have sygdommen.
Disse højrisiko-personer kan herefter tilbydes koloskopi,
hvorved omkostningsniveau iht. udbytte forbedres markant.

I dag eksisterer en række screeningsmetoder,
hvoraf den mest anvendte er en test for usynligt blod i afføring.

 

I dag

Screening med afføringsprøver

Seks år med screening har medført, at for hver 100 deltagere vil blot 5 personer (2019)
udvise usynligt blod i afføringstesten – mod tidligere 7 personer (2017).

 • Ved fund af blod i afføringen tilbydes en koloskopi for nærmere udredning
  —koloskopi er en kikkertundersøgelse af hele tyktarmen.

Koloskopi/kikkertundersøgelse—

den opfølgende udredning

For hver 100 personer (2019), der ved screening har fund af usynligt blod i afføringen,
og gennemgår en kikkertundersøgelse vil ca.

 •  4   have kræft  (2019 – dette tal er faldet siden indførsel af almene screeninger i 2014)
  ca. 30 have et betydende forstadium af sygdommen

 

KLINISK KONKLUSION

Psykiske og evt. praktiske barrierer overfor en afføringstest betyder,

 • at blot ca. 60% af de, der tilbydes screening med en afføringstest, accepterer tilbuddet
  Dette—kombineret med afføringstestens usikkerhed i at finde alle personer med sygdom—resulterer i,
  at screeningen blot finder 5 ud af 10 med sygdommen i den screenings-relevante befolkning (50 – 74 årige).
 • 40% af alle gennemførte koloskopier i forbindelse med det nuværende screeningsprogram er overflødige.

Sceening påviser mange med forstadier til tarmkræft
eller egentlig sygdom—og antallet af nye kræfttilfælde er
i Danmark steget og ligger nu på ca. 4.850 (2019) pr. år.

 

Metoder til Screening:

Afføringstests      Blodprøver      Koloskopi/kikkertundersøgelse

       

Læs mere:

Behandling

 

Den Offentlige Sundhedsportal           Sundhedsstyrelsen/Screening-generelt 

Kræftens Bekæmpelse/Forebyg              Kræftens Bekæmpelse/Screening         

Sundhedsstyrelsen/Tarmkræft-screening      Sundhedsstyrelsen/Behandling og prognose

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk