Afføringstests / Blodprøver

Screening med afføringstest

—bedst og billigst

 

I dag eksisterer en række screeningsmetoder,

hvoraf den mest anvendte er en test for usynligt blod i afføring

 

Screening med afføringsprøver:

Seks år med screening har medført, at for hver 100 deltagere vil blot 5 personer (2019)
udvise usynligt blod i afføringstesten – mod tidligere 7 personer (2017).

  • Blod i afføringen kan være tegn på kræft i tarmen. Men blodet kan også stamme fra fx adenomer/polypper eller fra helt harmløse læsioner i tarmen.
  • Adenomer/polypper er forstadier til kræft, hvoraf nogle med tiden kan udvikle sig til kræft.

 

       Læs mere om den almene befolkningsscreening—(pjece)

Men

Psykiske (og også praktiske) barrierer overfor en afføringstest betyder,
at kun 60% af de, der tilbydes testen, ønsker at deltage.

Kræftens Bekæmpelse screening
Kræftens Bekæmpelse: screening

Dette—kombineret med afføringstestens sikkerhed i at finde personer med sygdom—betyder at 5-6 ud af 10 sygdomsramte i den relevante befolkningsgruppe forbliver uopdaget.

sundhedsportal_vandret
Sundhedsportalen: om screening

 

 

I DAG

Screening med blodprøver

—optimalt ønskeligt

I forskningsprojekter

har Screening med blodprøver udvist en deltagelse på 85-90% blandt de adspurgte.

  • Screening med blodprøver vil betyde, at flere deltager i screening
  • Biologiske markører i blod er en mulig indikator for både tarmkræft og for forstadier til sygdommen
  • Et sundhedstjek med en blodprøve vil formentlig kunne påvise kræftsygdom under udvikling

Vores resultater

Gennem snart 20 års forskning—med mere end 65.000 deltagere—
har vi arbejdet på at udvikle en screeningsmodel baseret på blodprøver.

Med en analyserbar kombination af forskellige blodproteiner og genetiske delmolekyler
kan vores nye screeningsmodel formentlig udvikles til at adskille patienter med tarmkræft
fra raske personer med en sikkerhed absolut sammenlignelig med resultatet med en afføringsprøve.

OG – vores biomarkør-profil (stadig under udvikling) kan udpege personer med højrisiko adenomer/polypper
(forstadier til tarmkræft) med samme høje sikkerhed som  en afføringsprøve.

Påvises en risiko for at have tarmkræft —eller tarmkræft under udvikling—vil en yderligere udredning
altid være en koloskopi-undersøgelse.
Læs om koloskopi/kikkertundersøgelsen

 

Vores mål er på sigt at udvikle et screeningskoncept (test), som kan være et alternativ til afføringstesten;
en test, som kan blive et alternativ for især de personer, som ikke ønsker screening med en afføringstest.

Vores optimale mål er, at kombinere en afføringstest med en blodtest for derigennem
med større sikkerhed at kunne udpege de personer, som absolut bør gennemgå efterfølgende koloskopi.

 

Hjælp os—deltag! 

I vores endelige afprøvning af den nye screeningsmodel baseret på blodprøver.

Vores endelige valideringsprojekt forløber i 2 faser. Fase 2 fra medio 2016 til 2022
parallelt til den offentlige  screening for tarmkræft med en afføringstest.

Læs mere:

Screening      Koloskopi/kikkertundersøgelse      Behandling  

 

Den Offentlige Sundhedsportal

Kræftens Bekæmpelse/Screening      Kræftens Bekæmpelse/Koloskopi

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk