Tarmkræft i tal -intro

Tarmkræft i tal:

(2018)

 • Én ud af 20 danskere vil få tarmkræft på et tidspunkt i livet
 • Årligt konstateres ca. 5.330 (gensn. 2014-18) nye tarmkræft-tilfælde i Danmark
  —ca.2.850 i aldersgruppen 50-74 år
 • Årligt opdages ca. 1.100 tilfælde ved den nuværende screening med en afføringstest
 • Risikoen for at få sygdommen stiger med alderen
 • Personer under 50 år har lav risiko for at få tarmkræft— men nye tal viser en stigende tendens
 • Mænd har større risiko for at få og dø af sygdommen end kvinder
 • Hvert år dør omkring 1.900 (2016) personer af tarmkræft alene i Danmark
 • Kun ca. 65% vil overleve mere end 5 år med diagnosen tarmkræft
 • Personer, der vælger at lade sig screene, mindsker deres risiko for at dø af tarmkræft med ca. 25%

 

Tarmkræft – (kolorektal cancer)

Efter indførsel af screeninger tarmkræft i dag den hyppigste kræftsygdom i såvel Danmark som i andre lande, hvor befolkningsscreening er indført.
Før indførslen af tarmkræftscreening fik 4.250 danskere hvert år stillet diagnosen tarmkræft 

på verdensplan var det årlige antal over 1.850.000.

Sygdommen rammer fortrinsvis personer over 50 år, gennemsnitsalderen er 70 år.
Symptomerne på tarmkræft er ofte uklare og kan forveksles med symptomer fra andre sygdomme     

Bemærk:

Tarmkræft er ofte længe under udvikling før sygdommen kan diagnosticeres
— men, opdages sygdommen i de tidlige stadier kan den behandles effektivt og mere skånsomt.

 

Almen screening for alle i alderen mellem 50 og 74 år

er indført i Danmark pr.1. marts 2014—dvs. en forebyggende undersøgelse for kræft i tyk-og endetarm.

Screeningsprogrammet er et gratis tilbud om en analyse af din afføring for usynligt blod.

Resultaterne af 4 års screening viser med al tydelighed,
at screeningen finder tarmkræft i endog meget tidlige stadier, som ofte kan helbredes ved operation alene.

Resultaterne fra første screeningrunde (2014-2017) viser desuden, at små 24.000 personer
fik diagnosticeret forstadier til tarmkræft (adenomer) i så fremskredne stadier,
at de med stor sandsynlighed ville udvikle sig til tarmkræft.

Adenomer fjernes ved den koloskopi, som tilbydes efter fund af usynligt blod i screeningsafføringstesten.

Risikoen for, at de mange personer med adenomer senere udvikler tarmkræft,
reduceres hermed betragteligt.

       Læs mere:
       Kræftens Bekæmpelse/Screeening for tarmkræft/           Sundhedsstyrelsen/Behandling og prognose/

knap-tilbage

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk