Triagering i tarmkræftscreening

 

Resultater:

ANALYSER AF SPECIFIKKE BIOMARKØRER  

(nucleosomer og histon-modifikationer) i de første 4.000 prøver af de 8.415 positive afføringsprøver (FIT-positive) fra vores senest afsluttede forskningsprojekt har vist,

at inklusion af en blodprøve fra personer, som har FIT koncentration >100 men <400 ng (usynligt blod) pr. ml (afføring) ville kunne finde mere end halvdelen af de personer, som viste sig at have tarmkræft eller forstadier.

Personer, som ville være overset (uidentificeret), hvis cut-off  (grænseværdien mellem et erklæret positivt eller negativt fund i den anvendte afføringstest) blev hævet til 400 ng/ml.

Vi har beregnet, at benyttes en afføringstest + en blodtest + heraf beslutning om koloskopi (kikkertundersøgelse) eller ej dvs. en brug af triagering i tarmkræftscreeningen kunne det totale antal koloskopier reduceres med ca. 25%.

 

Baggrund:

Den nuværende screening for tarmkræft i Danmark har været og er fortsat en stor succes. I de forløbne 22 måneder har screeningen identificeret 2.041 patienter med tarmkræft, samt 10.566 patienter med forstadier til tarmkræft af høj-og mellem-risiko kategori, som ville være blevet til tarmkræft, hvis forstadierne ikke var blevet fundet og fjernet.

Det skal bemærkes, at ingen af patienterne havde symptomer. Lignende gode resultater er også fundet i andre europæiske lande.

Successen har den uheldige virkning, at der for nuværende ikke er kapacitet til at gennemføre det nødvendige antal koloskopier. Denne konsekvens har i flere lande medført en beslutning om at at hæve grænsen (cut-off) mellem et erklæret positivt eller negativt fund i den anvendte afføringstest.

Danmark kommer formentlig fra 2018 også til at hæve sit cut-off fra fx 100 ng usynligt blod/ml til 400 ng/ml afføring. Vores forskningsresultater viser, at sker det, vil  man derved overser 9% af de personer, som måtte have tarmkræft og 30% af dem, som måtte have høj-eller mellem-risiko forstadier.

 

Gennemførligheds-projekt:

Vores foreløbige resultater medfører, at vi i løbet af 2017 vil afprøve de logistiske udfordringer ved at benytte et system med triagering i den almene screening.

Forsøget vil fokusere på personer som i den almene screening for tarmkræft har et FIT-resultat >100, men < 400 ng/ml (usynligt blod pr. ml afføring), som ”takker ja” til det nuværende tilbud om koloskopi.

Udfra disse kriterier vil tilfældigt udvalgte personer i Hovedstadregionen blive forespurgt om en blodprøve til projektet. Logistikken i at fremskaffe de nødvendige blod-analyser samt den efterfølgende beslutning om mulig koloskopi efterprøves og resultatet af denne triagering kan sammenholdes med det faktiske resultat af personens koloskopi.

Medlemmer af screeningsgrupperne i regionerne er orienteret om vores kommende projekt og denne mulige fremtidige løsningsmodel, således at triagering kan indføres i Danmark, hvis det bliver nødvendigt at hæve cut-off til 400 ng/ml – formentlig fra januar 2018. I mellemtiden vil vi se på hvorledes resultater af analyser af andre biomarkører evt. kan forbedre triagerings-konceptet.

Læs mere:

Artikel med grundliggende resultat-publicering (Epub ahead of print: 08.03.2017)

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk