Vores forskning

Vores kræftforskning

Mission

for vores forskning er at anvende vores identificerede biomarkører til:

 • primært: en model til screening for tarmkræft baseret på blodprøver
  hvilket vil medføre, at flere vil deltage i screening end ved brug af afføringsprøver (FIT-tests)
 • sekundært: en model til screening for tarmkræft baseret på en TRIAGE-test
  (= personens alder + en afførings(FIT)-test og en blodprøve), som mere præcist udvælger dem,
  der behøver screeningens sidste led: en koloskopi-undersøgelse
  hvilket vil medføre, at behovet for koloskopi tilpasses landets kapacitet – at ventetider elimineres, flere screenes og flere behandlingskrævende identificeres i tide
 • identifikation af patienter, som er i risiko for at udvikle en kræftsygdom (og derfor bør følges tæt)
  samt patienter, som trods kurativ (= helbredende) operation og efterbehandling, fortsat er risiko for
  at genudvikle sygdom (recidiv),
 • udvikling af selektiv behandlingindividuelt tilpasset kemoterapi—til ”risiko-patienter” for recidiv

Vision

for vores forskning er:

 • at flere sygdomstilfælde opdages tidligt – og flere overlever
 • at flere identificeres med forstadier til kræft – dvs. færre nye kræftdiagnoser pr. år
 • at reducere samfundsmæssigt dyre undersøgelser og sygdomsforløb

 

cirkel4cirkel3cirkel2 cirkel1

 

Vores 4 forsknings-spor

har siden 1990 omhandlet sygdommen kolorektal cancer (tarmkræft)

med fokus på årsager til:

 • sygdommens opståen
 • sygdommens spredning og metastasering
 • sygdommens behandling
 • recidiv—dvs. fornyet sygdom efter helbredende operation og evt. kemo- og/eller stråleterapi
 • dårlig prognose—dvs. dødelig udgang—
  evt. pga komplikationer efter operation

 

Resultater

I dag har vores forskning ført til identifikation af biomarkører i blod,som kan identificere:

 • sygdommen tarmkræft
 • forstadier (adenomer/ polypper) til tarmkræft
 • tarmkræft i tidlige stadier og under udvikling
  + formentlig også flere andre kræfttyper i udvikling- og/eller udbrud

og medføre flere deltagere i screening:

 • forskningsresultater fra screening med blodprøver viser en deltagerprocent på 85-90%
  mod nuværende 65%

Vores forsknings baggrund

Kolorektal cancer (tarmkræft) er en folkesygdom, som ofte først giver symptomer i et fremskredent
stadium. Effektiv behandling bliver dermed ikke opnåelig i alle tilfælde.

 

 • Hvert år dør omkring 2.100 danskere af sygdommen og mere end 4.250 nye tilfælde
  diagnosticeres efter udredning pga. symptomer
  ca. 22.500 danskere lever med sygdommen—
  blot omkr. 50%-55% vil overleve i mere end 5 år.
 • Tarmkræft kan behandles effektivt i sygdommens tidlige stadier.
  Derfor er screening nu inddraget i det samlede behandlingstilbud

Den nuværende screening som udgangspunkt

 • I Danmark får over 1.000 personer årligt stillet diagnosen tarmkræft ved screening.
  Den optimale screeningsform er p.t. en immunologisk test for usynligt blod i afføring—(FIT-testen)—
  som udpeger personer til evt. nødvendig efterfølgende koloskopi-undersøgelse.
 • FIT-testen (=nuværende screeningstest) kombineret med en koloskopi-undersøgelse
  identificerer symptomløs tarmkræft med 75% sikkerhed—til dato den bedste og billigste metode.
 • Hidtidige resultater viser dog, at kun ca. 60–65% af de, som bør lade sig screene,
  accepterer tilbuddet om en afføringstest.
  Derfor identificeres kun 45–50% af de kræfttilfælde, som faktisk er i udvikling
  i den screenings-relevante befolkningsgruppe.
 • Dvs. ca. 5–6 ud af 10 sygdomsramte forbliver uopdagede—blandt de, der tilbydes screening.
 • Screeningen har medført, at det samlede behov for koloskopi-undersøgelser
  langt overstiger landets samlede undersøgelses-kapacitet.
  50–70% af alle gennemførte koloskopier er uden fund af behandlingskrævende tarmlæsioner.
  I dag har vi derfor ventetider på koloskopi, der langt overstiger de lovbestemte 14 dage.
  Metoder til en mere præcis udvælgelse til koloskopi (end FIT-testen) er påkrævet.

 

Læs mere:

Fire Forsknings-Spor & Int. Samarbj.      Symposium Aug.2014       
Internationalt Symposium Aug. 2014

 

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk