Fire Spor

Fire forskningsspor

 

Vores forskningsteam har forfulgt adskillige parallelle spor indenfor forskning i tarmkræft,
men for nuværende med hovedvægt på screening—
med det hovedformål, at så mange som muligt vil deltage i de offentlige almene screeninger …..  FORDI:

 • flere sygdomstilfælde hermed opdages tidligt – og flere vil overleve  sygdommen tarmkræft
 • flere identificeres med forstadier til tarmkræft – dvs. færre nye  tarmkræftdiagnoser pr. år

 

 

Vores forsknings 4 hovedområder:

 

Hvorfor får vi tarmkræft?

cirkel1

Formålet med denne forskning er at afdække, hvorfor sygdommen tarmkræft opstår
og om muligt reducere det fremtidige antal sygdomstilfælde.

Vores forskning tilstræber at identificere sammenhænge mellem
genetiske komponenter i afføring, blod og/eller væv og tilstedeværelsen af tarmkræft.

 

Tidlig Diagnose (detektion/screening)

Sygdommen tarmkræft er oftest under udvikling længe—
uden symptomer.
Sygdommen diagnosticeres derfor ofte først i et sent stadium,
hvor effektiv behandling er svært. Derfor screening!

Forskningsresultater med blodprøver har vist:

 • cirkel2en deltagelse på over 85- 90%
 • at biologiske markører i blod kan identificere tarmkræft og forstadier til sygdommen
 • at kræft-associerede bio-markører i blod måske også kan identificere personer med kræftsygdom udenfor tarmen

Screening med blodprøver kan derfor betyde:

 • flere deltagere i screening
 • flere sygdomstilfælde opdages tidligt – og flere overlever
 • flere identificeres med forstadier til kræft – dvs. færre nye kræftdiagnoser pr. år
 • et sundhedstjek med en blodprøve formentlig kan påvise kræftsygdom under udvikling
  og derved sikre en kræftdiagnose på et tidligt, helbredeligt stadium.

 

Aktuelt forløber

Endoskopi III / del 1— vores store Screenings-projekt … (ang. biomarkører):

Del 1  fokuserede på at identificere og validere en metode til screening for tarmkræft baseret på blodprøver.

  Projektet forløb parallelt til den almene befolkningsscreening for tarmkræft fra 2014–2016 inkl.

Endoskopi III / del 2 — implementeret sideløbende fra september 2016:

Del 2  med fokus på at kunne identificere personer, som trods et negativt screeningsresultat, alligevel har kræft
ellerer eller er i risiko for at udvikle en kræftsygdom før næste almene screening.

    Blodprøver og data udtages 3 gange fra 30.000 personer, der ved befolkningsscreeningen ikke har
    usynligt blod i afføringen ved 3 på hinanden følgende screeningsrunder—dvs. efter hhv. 2 år og 4 år.
    Ultimo februar 2018 er inkluderet i alt 32.665 personer i projektet.
    Indsamling af 2. runde data og blodprøver er påbegyndt  pr. marts 2018, og afsluttet maj 2020 med
1515.978 personer inkluderet en nr. 2 gang.
   IIndsamling af runde 3 forløber stadig – nu blot på Amager-Hvidover Hospital.
DeDenne runde forventes afsluttet primo 2022.

    Resultaterne fra dette projekt vil foreligge ultimo 2023

Endoskopi IV—Screening i kræftpakkeforløb:

Foråret 2019–2022 skal vores 3-trins screeningmodel
           valideres som metode til en mere præcis selektion af kun de nødvendige koloskopier
bl        blandt patienter henvist til diagnostisk koloskopi i kræftpakke-forløb pga. symptomer på tarmkræft.

Tarmkræftscreeningens succes har betydet, at landets samlede behov for koloskopi-undersøgelser
overstiger den samlede undersøgelses-kapacitet.
Da ca. 55-80 % af alle koloskopier ender uden fund
valideres TRIAGE-konceptets brugbarhed nu også i selektion til diagnostisk koloskopi i kræftpakke-forløb.

Normalvariationen af cirkulerende tumorderiveret DNA (ctDNA) hos raske  ….. (referencedata til analyse-brug):

Sommeren 2021–marts 2022 vurderes normalvariationen af ctDNA hos raske personer

   ctDNA er den mest lovende cancer-biomarkør, vi har arbejdet med i vores forskning.
MMEN – ctDNA forekommer også os raske personer.

          Blodprøver og data indsamles fra 200 personer, som har deltaget i den almene screening for tarmkræft
 uden uden  fund af usynligt blod i en screeningstest. Blodprøve indsamles 3 gange med 14 dage mellem hver.

   Projektet skal vurdere normalvariationen af ctDNA hos raske over tid til brug for korrekt fortolkning
   af analyser af ctDNA anvendt i daglig klinik til opsporing og behandling af kræft.

 

Tidlig Diagnose af Recidiv

cirkel3

Denne  forskning har fokus på at udvikle en blodprøve til tidlig detektion af fornyet sygdom (recidiv) på trods af en allerede veloverstået, tilsigtet helbredende operation for tarmkræft. 

 

Tidlig detektion af ny sygdom vil forøge chancen for at blive helbredt eller få et mere skånsomt og effektivt behandlingsforløb.

 

Øvrig Forskning

cirkel4

Præanalytiske Projekter

til dokumentation af variable faktorers evt. effekt på vores projekters endelige resultater
— faktorer som f.eks. blodprøvetagnings-procedurer, behandlings-og nedfrysnings procedurer
af udtagne blodprøver mv .
En fortløbende dokumentation til yderligere kvalificering af vores finale resultater.

Samarbejder med danske og udenlandske forskningsgrupper

Samarbejdsprojekter i henhold til kontrakter med akademiske og kommercielle forskningsgrupper/virksomheder i form af sparring, udveksling af resultater, tests og data.

I sådanne samarbejder har vi opnået resultater, som kan forbedre den daglige behandlingspraksis af patienter med tarmkræft.

 

 

Læs mere:

Hvorfor tarmkræft       Tidlig diagnose/screening    Tidlig diagnose af recidiv    Øvrig Forskning

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk