Hvorfor får vi tarmkræft?

Hvorfor får vi tarmkræft?

 

Detaljer omkring årsager til udvikling af tarmkræft er endnu ukendte.

 

Det er dog velkendt, at ændringer i tarmcellernes arvemasse (DNA) – mutationer og metyleringer
spiller en central og afgørende rolle.

 

Der har igennem mange år været utallige bud på
de udløsende faktorer for disse ændringer i DNA
– herunder kost, rygning, alkohol, manglende fysisk aktivitet, overvægt, etc.,etc.

 

Hvorfor mutationer og metyleringer? — hvorfor sygdom?

Et nyt forskningsområde fokuserer på muligheden for,
at tarmens egne bakterier i samarbejde med udefra kommende bakterier, virus mv. i afføringen
kan udvikle kemiske, toksiske  substanser, som over tid kan medføre,
at der opstår ændringer i tarm-cellernes DNA.

Derfor

gennemfører vi en række projekter i samarbejde
med nationale og internationale samarbejdspartnere.

Fokus

mulig sammenhæng mellem

  • bakterier i afføring
  • udvikling af kemiske substanser, som fremmer mutation og metyleringer
  • og—efterfølgende udvikling af tarmkræft.

 

 

Hidtidige Resultater

Vores første projekt i denne forskningsrække har påvist sammenhænge mellem det humane genom
(samlede arvemasse) og tarmens mikrobiologiske genom (samlede arvemasse).
Dette kan muligvis medvirke til at afklare dele af karcinogenesen (udviklingsvejen til kræft) ved tarmkræft.

Disse resultater efterprøves aktuelt i et efterfølgende projekt:

Læs mere om vores forskning i dette forskningsspor

—og se vores foreløbige resultater publiceret i følgende artiklen:

 

Læs i øvrigt:
Sponsorer/ Vores Forskning      Forsknings-Spor

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk