Projekthistorik

Projekthistorik
Hvorfor får vi tarmkræft

Metagenom projekt 1

Præliminært projekt (forberedende)—(Efterår 2013)

Læs mere

Dette klinisk baserede projekt bestod i indsamling og genom (arvemasse)-analyse
af blod-, afførings- og vævsprøver fra personer,
som blev udredt og behandlet for forstadier til tarmkræft eller egentlig tarmkræft.

Formål:

at analysere genomiske komponenter (DNA og RNA)—dvs. arveligt betingede komponenter—
i de udtagne prøver. Efterfølgende sammenholde resultaterne af prøver udtaget fra
henholdsvis blod, afføring og væv for at identificere mulige sammenhænge
mellem de genomiske komponenter i afføring, i blod og/el. væv
og en tilstedeværelse af kræftsygdom i tarmen.

 

Deltagere:

65 personer, som blev udredt for symptomer på tarmkræft

 

Resultater:

Projektet påviste sammenhænge mellem det humane genom
og tarmens mikrobiologiske genom.

Vores specifikke data kan muligvis medvirke til at afklare dele af karcinogenesen (udviklingsvejen)
ved udvikling af tarmkræft. Vores resultater skal dog bekræftes i efterfølgende, løbende projekter.

Vores  resultater fremgår af nedenstående artikel
publiceret pr. september 2015 i tidsskriftet Gut:

LINK til artikel :
Metagenomic analysis of faecal microbiome as a tool towards targeted non-invasive biomarkers for colorectal cancer.

 

Metagenom Projekt 2

Sekundært projekt — (2014)

Læs mere

Et større klinisk projekt med indsamling og analyse af blod-,
afførings- og tarmcelleprøver fra 221 personer med forskellige tarmsygdomme
– heraf nogle med tarmkræft eller adenomer/polypper (forstadier),
og andre med mere harmløse tarmsygdomme.

 

Formål:

at vurdere, om genetisk materiale fra bakterier og/eller  virus
i tarmens indhold af afføring evt. inkorporeres i tarmcellers eget genetiske
materiale og betyder, at de proteiner, som normalt produceres af tarmcellerne,
ændres og medfører, at kræft kan udvikles på sigt.

 

Deltagere:

221 personer, som blev udredt for symptomer for tarmkræft

 

Resultater:

Alle indsamlede prøver vil blive anvendt til at validere vores
hidtidige fund i Metagenom-projekt I.
En sammenskrivning af artikel-manuskript med præsentation af alle resultater pågår pt.
i et samarbejde mellem to institutioner i USA og os (sommeren 2020).

Dette projekt vil eftervise / bekræfte fund gjort i Metagenom Projekt I.

Læs mere:

cirkel1Øvrig projekthistorik     Forsknings-spor

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk