Tidlig diagnose recidiv

Tidlig diagnose/detektion af recidiv

—tilbagevendende tarmkræft

 

Op mod 80% af de personer, som får stillet diagnosen tarmkræft, tilbydes operation med sigte på helbredelse
I nogle tilfælde tilbydes kemo- og / eller stråleterapi før operation—i andre tilfælde også efter operation.

 • Recidiv (tilbagevendende sygdom) forekommer hos ca. 40 % af de,
  som har gennemgået helbredende operation.
 • Behandling af recidiv kan være vanskelig—
  fordi sygdommen desværre ofte først opdages i et fremskredent stadium.

Tidlig detektion

 • jo, tidligere recidiv opdages—
  desto større mulighed for fornyet behandling med helbredende virkning.

Efter tarmkræft-operationer tilbydes opfølgningsprogrammer med ambulante undersøgelser.

Et opfølgningsprogram inkluderer bl.a. en lægeundersøgelse—blodprøver—scanning—og koloskopi
(kikkertundersøgelse af tarmen).

Sammen med en samarbejdspartner, professor Claus Andersen, Skejby Hospital er det vist, at metylering af DNA fra tumorceller, som cirkulerer i blodbanen, formentlig kan være afgørende for tidlig detektion af kræft recidiv.

Tidligere resultater har vist, at de fleste personer med tarmkræft har metyleret DNA inden operationen. Hos de fleste forsvinder metyleret DNA efter operationen, mens der fortsat er metyleret DNA i blodet hos andre.
Personer med fortsat metyleret DNA har høj risiko for at udvikle recidiv, hvilket er bekræftet i eferfølgende projekter. Derfor gennemføres nu et større projekt, hvor metyleret DNA tilstede i blodet efter en operation skal guide tilbud om behandling med kemoterapi—uafhængigt af stadiet.

 

 

 

Nye forskningsresultater

 • specifikke biomarkører i blodprøver kan formentlig
  identificere personer med recidiv tidligere end de nuværende, eksisterende tilbud kan

Læs mere om denne forskning

Læs mere om vores resultater i vores publicerede artikler

 

 

Vores mål

er gennem samarbejder om projekter—nationalt og internationalt—
at udvikle analyser af biomarkører, der er i stand til at detektere recidiv i tidlige stadier
dvs. efter tidligere helbredende behandling at diagnosticere evt. genopstået sygdom i tidlige stadier.

 

Læs mere:

Forsknings-Spor         Sponsorer/Vores Forskning

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk