PROJEKTHISTORIK

Projekthistorik

Tidlig diagnose af recidiv                                                     

 

Monitoreringsprojektet

2006 – 2008  inklusion af patienter, opfølgning afsluttet i 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Baggrund:

Når en person fremviser symptomer på, at en tarmkræft sygdom er kommet igen (recidiveret),
er det for oftest for sent for helbredelse og vil medføre, at patienten dør på kort eller længere sigt.

Mulig tidlig opsporing (detektion) af fornyet sygdom
vil derfor være en stor landvinding i behandlingen af tarmkræft.

 

Formål:

at udvikle en blodbaseret biomarkør-test til at identificere personer, som trods
kurativ (helbredende) behandling, alligevel udvikler fornyet sygdom (recidiv).

 

Projekt sted:

Bispebjerg, Hillerød og Hvidovre Hospitaler,
samt Regionshospitalet Randers og Århus Sygehus THG

 

Deltagere:

634 deltagere med primær kolorektal cancer—dvs. en førstegangs tarmkræft.

 

Metode:

Fra deltagere med  Rektum Cancer (endetarms-kræft) er blodprøver indsamlet
FØR stråle- og kemoterapi og igen inden operation

Fra deltagere med Kolon cancer (tarmkræft) er blodprøver indsamlet
FØR operation

Herefter er blodprøver indsamlet  fra alle efter den respektivt kurative (= helbredende) behandling:
på dag 8 og dag 30 efter operationen – samt herefter hver 3. måned i op til 36 måneder ifm. den ambulante kontrol.

Totalt er indsamlet  15 – 16 blodprøvesæt pr. deltager

 

Resultater:

Mange års udvikling af en metode til tidlig detektion af recidiv
ser nu endelig ud til at være lykkedes.

En gentest, som kan afsløre recidiv måneder til år,
før sygdommen giver symptomer,
er udviklet af en samarbejdende forskergruppe fra Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Århus Sygehus, Skejby.

Testen består i at identificere genetiske mutationer (=forandringer)
i kræftceller fra patientens primære kræftknude.
Disse genmutationer kan efterfølgende  (i de fleste tilfælde)
genfindes i en blodprøve v.hja. en helt nyudviklet analysemetode.

Med vores mange indsamlede blodprøver har det været muligt at gå tilbage
og afsløre kræft-associerede mutationer i disse prøver.
Vi har herefter forfulgt, hvorvidt den pågældende person senere har fået diagnosen recidiv—altså, fornyet sygdom.

Resultaterne viser, at en analyse på genetiske mutationer kan afsløre genkomst af sygdom allerede måneder
—og i nogle tilfælde mere end 1 år—før en gendannet kræftknude (ad sædvanlig vej—CT/MR-scanning)
er identificeret i den berørte person.

 

Læs mere om vores resultater i dette forsknings-spor i vores publicerede artikler

 

Læs også:

cirkel3 Historik screeningsprojekter      Forsknings-spor

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk