Tidlig Diagnose

Tidlig diagnose / detektion (=screening)

     

Vores forskning i screening

Screening med blodprøver har i forskningsprojekter vist en deltagelse på 85–90% blandt de adspurgte.

Gennem mange års forskning med store kliniske projekter med op til 20.000 deltagere i Danmark og Australien,
er vores forskningsenhed tæt på at have udviklet et screenings-koncept baseret på blodprøver.
Dvs. en prøve med analyser af biologiske markører i blod, som vil kunne erstatte den nuværende screening for tarmkræft baseret på en afføringstest (FIT).

Modellen kan med en kombination af blodproteiner og genetiske delkomponenterSig "JA" til at deltage

 • adskille personer med tarmkræft fra raske med stor sikkerhed
 • finde forstadier til tarmkræft med rimelig stor sikkerhed
 • adskille anden kræft fra raske med stor sikkerhed
 • formentlig identificere personer med risiko for at udvikle forstadier-eller tarmkræft før næste screeningstilbud (intervalcancer). Personer, som derfor bør tilbydes hyppig screening.

BEMÆRK :

 • Vores forskningsresultater viser, at de molekyler, vi analyserer i en blodprøve,
  kan identificere personer med tarmkræft eller forstadier til tarmkræft
  — men, formentlig også identificere personer med anden kræftsygdom end tarmkræft.
 • Formentlig vil jævnlige sundhedstjek med en blodprøve hermed i nær fremtid også kunne tjekke,
  om en kræftsygdom skulle være under udvikling.

Læs mere om vores resultater i dette forskningsspor i vores publicerede artikler

 

Hvorfor screening?

Diagnosen tarmkræft stilles hvert år hos 4.250 i Danmark med symptomer på sygdommen.
Halvdelen opdages så tidligt, at komplet helbredelse er mulig, mens den anden halvdel
opdages med så fremskreden sygdom, at helbredelse er vanskeligere—men ikke udelukket.

Jo, tidligere sygdommen opdages (tidlig detektion)—jo, større er chancen for komplet helbredelse.

Befolkningsscreening er den sikreste vej til tidlig detektion af sygdommen—eller som ofte er tilfældet
en detektion så tidligt, at sygdommen endnu kun findes i et forstadium,
som kan fjernes med komplet helbredelse til følge.

Screening medfører, at flere overlever diagnosen tarmkræft,UP-date DK hieraki
og samtidig reduceres antallet af nye tilfælde markant pga. fund af forstadier, som fjernes.

Den aktuelle befolkningsscreening foretages med en prøve for usynligt blod i afføring (FIT-test)
—den bedste og mest effektive test af de til dato kendte og mulige screeningsmetoder.

Mulige forbedringer af det nuværende screenings-koncept er dog ønskelige—fordi:

1.  FIT-testen finder 75% af de, som blandt de screenede har sygdom.

Men kun ca. 60-65% ønsker at deltage.
Det betyder, at 5–6 ud af 10 sygdomsramte blandt de, der tilbydes screening, forbliver uopdagede.

Testens kliniske sensitivitet (= evnen til at udpege de sygdomramte i en screeningsbefolkning)
er lig med deltagerprocenten gange testens egen sensitivitet
 (60-65% x 75% = 45—49 %).

Sammen med nationale og internationale samarbejdspartnere gennemfører vi projekter,
som stiler mod fremtidig screening baseret på kræft-associerede molekyler (biomarkører) i blodprøver.

2.  Kun 30% af alle koloskopier, som gennemføres pga. en FIT-positiv screeningstest,
udviser et fund af sygdom eller en behandlingskrævende tarm-læsion.

Defor fokuseres vores forskning i dag nu også på at udvikle et screeningskoncept,
som mere præcist kan identificere kun de personer for hvem, en koloskopi er absolut nødvendig.

 

Aktuelle projekter

1.  Endoskopi III
vores store, biomarkør projekt:

Validerer evnen af vores screeningskoncept baseret på blodprøver
til at identificere tarmkræft og/eller en kræftsygdom under udvikling
på en almen,screeningsrelevant befolkningsgruppe (50 – 74 år)—uden symptomer på tarmkræft.

Dette er den nødvendige endelige validering af mulig fremtidig anvendelse af vores screeningskoncept,
idet al vores forskning hidtil har været baseret på personer,
med symptomer på tarmkræft.

Projektet har påbegyndt indsamlingsrunde nr. 2 af blodprøver og data fra de 30.000 personer,
som gennem de seneste 1,5-2 år allerede har indleveret et prøvesæt.

Det er vores hidtil største projekt, som skal muliggøre en fremtidig klinisk anvendelse af konceptet

 

2.  Endoskopi IV
Triage i selektion til diagnostisk koloskopi i kræftpakke-forløb:

Validerer evnen af vores TRIAGE koncept: 
 (1)  en persons alder + (2)  en afføringstest for usynligt blod (FIT) + (3) en blodtest

til at identificere kun de personer, der har absolut behov for en koloskopi,
blandt personer henvist til koloskopi i kræftpakke-forløb pga. symptomer på tarmkræft.

Successen med de seneste 4 års almene screening for tarmkræft har betydet,
at landets samlede behov for koloskopi-undersøgelser overstiger den samlede undersøgelses-kapacitet.

Projektet vil forløbe parallelt til Endoskopi III-projekt på de samarbejdende hospitaler i RegionH og RegionM

Læs mere:

Biomarkør-projekt     Endoskopi III-projektet        Analyser: HVAD/HVOR

Triage i screening       Endoskopi IV-projektet

Projekt-sponsorer      Historik screeningsforskning     Ofte stillede spørgsmål:top-btn-faq

Vores Forskning          Forsknings-spor

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk