Tidlig Diagnose

Tidlig diagnose / detektion (=screening)

     

Vores forskning i screening

Screening med blodprøver har i forskningsprojekter vist en deltagelse på 85–90% blandt de adspurgte.
Gennem mange års forskning med store kliniske projekter med op til 65.000 deltagere i Danmark (97%) og Australien (3%), er vores forskningsenhed fortsat i gang med at udvikle et screenings-koncept baseret på blodprøver. Dvs. en prøve med analyser af kræft-associerede biomarkører i blod, som vil kunne supplere
eller i bedste fald erstatte den nuværende screening for tarmkræft baseret på en afføringstest (FIT).

Konceptet kan med en kombination af blodproteiner og DNA komponenter:

  • adskille personer med tarmkræft fra raske med nogen sikkerhed
  • finde forstadier til tarmkræft med rimelig sikkerhed
  • adskille personer med anden kræft fra raske med nogen sikkerhed
  • formentlig identificere personer med risiko for at udvikle forstadier-eller tarmkræft før næste screeningstilbud (intervalcancer). Personer, som derfor bør tilbydes hyppig screening.

BEMÆRK :

  • Vores forskningsresultater viser, at de molekyler, vi analyserer i en blodprøve, kan identificere personer med tarmkræft eller forstadier til tarmkræft — men, formentlig også identificere personer med anden kræftsygdom end tarmkræft.
  • Formentlig vil jævnlige sundhedstjek med en blodprøve hermed indenfor overskuelig fremtid også
    kunne tjekke, om en kræftsygdom skulle være under udvikling.

Læs mere om vores resultater i dette forskningsspor i vores publicerede artikler

 

Hvorfor screening?

Diagnosen tarmkræft stilles hvert år hos 4.250 i Danmark med symptomer på sygdommen. Halvdelen opdages så tidligt, at komplet helbredelse er mulig, mens den anden halvdel opdages med så fremskreden sygdom, at helbredelse er vanskeligere—men ikke udelukket.
Jo, tidligere sygdommen opdages (tidlig detektion)—jo, større er chancen for komplet helbredelse. Befolkningsscreening er den sikreste vej til tidlig detektion af sygdommen—eller som ofte er tilfældet, en detektion så tidligt, at sygdommen endnu kun findes i et forstadium, som kan fjernes med komplet helbredelse til følge.
Screening medfører, at flere overlever diagnosen tarmkræft,UP-date DK hieraki og samtidig reduceres antallet af nye tilfælde markant pga. fund af forstadier, som fjernes.

Den aktuelle befolkningsscreening foretages med en prøve for usynligt blod i afføring (FIT-test) —den bedste og mest effektive test af de til dato kendte og mulige screeningsmetoder.

Mulige forbedringer af det nuværende screenings-koncept er dog ønskelige—fordi:

1.  FIT-testen finder 79% af de, som blandt de screenede har sygdom.

Men kun ca. 62% ønsker at deltage. Det betyder, at 5–6 ud af 10 sygdomsramte blandt de, der tilbydes screening, forbliver uopdagede.

Testens kliniske sensitivitet (= evnen til at udpege de sygdomramte i en screeningsbefolkning) er lig med deltagerprocenten gange testens egen sensitivitet (62% x 79% = 49 %).

Sammen med nationale og internationale samarbejdspartnere gennemfører vi projekter, som stiler mod fremtidig screening baseret på kræft-associerede molekyler (biomarkører) i blodprøver.

2.  Kun 45 % af alle koloskopier, som gennemføres pga. en FIT-positiv screeningstest, udviser et fund af behandlingskrævende sygdom (kræft eller forstadier til kræft ) i tarmen.

Derfor fokuseres vores forskning i dag nu også på at udvikle et screeningskoncept, som mere præcist kan identificere kun de personer for hvem, en koloskopi er absolut nødvendig.

 

Aktuelle projekter

1.  Endoskopi III: Screening vha. blodbaserede cancer-markører

     Parallelt til tarmkræft-screeningen indsamles 3 konsekutive prøvesæt over 4 år

Validerer effektiviteten af vores screeningskoncept baseret på blodprøver til at identificere tarmkræft og/eller en kræftsygdom under udvikling på en almen, screeningsrelevant befolkningsgruppe (50 – 74 år) — uden symptomer på tarmkræft.

Dette er den nødvendige endelige validering af mulig fremtidig anvendelse af vores screeningskoncept, idet al vores forskning hidtil har været baseret på personer, med symptomer på tarmkræft.

Projektet har afrundet sin indsamlingsrunde nr. 2 pr. maj ’20.. I alt er 15.978 blod-og datasæt indsamlet i runde 2 fra de 32.665 personer, inkluderet i indsamlingsrunde 1.

Det er vores hidtil største projekt, som skal muliggøre en fremtidig klinisk anvendelse af konceptet

 

2.  Endoskopi IV: Sceening i kræftpakke-forløb

 

Validerer evnen af vores TRIAGE koncept i selektion til koloskopi i kræftpakke-forløb:

(1)  en persons alder + (2) en afføringstest for usynligt blod (FIT) + (3) en blodprøve

til kun at identificere de personer, der har absolut behov for en koloskopi, blandt personer henvist til koloskopi i kræftpakke-forløb pga. symptomer på tarmkræft.

Succesen med de seneste 4 års almene screening for tarmkræft har betydet, at landets samlede behov
for koloskopi-undersøgelser overstiger den samlede undersøgelses-kapacitet.

Projektet gennemføres på de 5 samarbejdende hospitaler i Region Hovedstaden

 

3.   Normalvariationen af TumordDNA (ctDNA) hos raske

3.   Sommeren 2021–marts 2022 vurderes normalvariationen af ctDNA hos raske personer

ctDNA er den mest lovende cancer-biomarkør, vi har arbejdet med i vores forskning.
MEN – ctDNA forekommer også os raske personer.

Blodprøve og data indsamles i alt 3 gange over ca. 1 mdr. fra 200 personer uden fund af usynligt blod i den almene tarmkræft-screening.

Projektet skal vurdere normalvariationen af ctDNA hos raske over tid til brug for korrekt fortolkning
af analyser af ctDNA anvendt i daglig klinik til opsporing og behandling af kræft.

Projektet gennemføres på de 3 samarbejdende hospitaler: Amager-Hvidovre, Hillerød og Horsens Hospital

 

Læs mere:

Biomarkør-projekt     Endoskopi III-projektet        Endoskopi IV-projektet 

Normalvariation af tumorDNA hos raske

Analyser: HVAD/HVOR      Triage i screening       Projekt-sponsorer      Historik screeningsforskning

Vores Forskning          Forsknings-spor    

Ofte stillede spørgsmål:top-btn-faq

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk