Analyser – HVOR / HVAD

De indsamlede blodprøver analyseres

for følgende biologiske markører 

på nedenstående laboratorier:

 

 

1. 18 plasma proteiner Abbott, Chicago IL, USA (Center of Excellence, Amsterdam), NL
2. 9 plasma proteiner DiscernDX, San Francisco, CA, USA
3. 5 plasma proteiner Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA, USA
4.  plasma galectin-3 analytter MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA
5. 92 multiplex plasma proteiner Deutsche Krebs Forshungs Zentrum, Heidelberg, DE
6. serum proteiner (multiplex) EDP Biosciences, Knoxville, TN, USA
7. serum YKL-40 Onkologisk Laboratorium, Herlev Hospital, DK
 8. tumor-deriverede DNA methyleringer Clinical Genomics, Bridgewater, NJ, USA
 9. (◊) tumor-deriverede DNA methyleringer Molekylær Medicinsk Afd., MOMA, Skejby Hospital, DK
 10. tumor-deriverede DNA-methyleringer Johns Hopkins Sidney Kimmel Cancer Center, Baltimore, MD, USA
 11. tumor-deriverede DNA-mutationer Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY, USA
 12.  tumor-deriverede DNA-fragmenter Delfi Diagnostics Inc., Baltimore, MD, USA
 13. glycoprotein analyser InterVenn Biosciences, South San Francisco, CA, USA
14. auto-antistoffer Center for Molekylær Medicin, Københavns Universitet, DK
15. cirkulerende tumor celler Center for Medicinsk Parasitologi, Københavns Universitet, DK

(◊)     Nævnte delprojekt gennemførtes med bevilling fra Det Strategiske Forskningsråd  (19,9 mio. DKK)
i samarbejde med Molekylær Medicinsk Afd., Skejby Hospital, Johns Hopkins Sidney Kimmel Cancer Center, Baltimore, MD, USA og University College London.

 

 

 

Læs mere:

cirkel2

Biomarkør-projekt   Endoskopi III-projektet

Historik screenings-forskning

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk