Endoskopi III-projektet


Screeningprojektet baseret på
biomarkører og den almene screening for tarmkræft

(forår 2014 – dec. 2023 inkl. endelige resultater)
med op til 30.000 deltagere:

 

ENDOSKOPI III / del 1 og del 2 – projektet:

Tidlig diagnose af tarmkræft

et screeningskoncept baseret på blodprøver

 

Baseret på resultater fra 4 store kliniske projekter i Danmark og Australien
UP-date DK hierakigennemføres nu det endelige valideringsprojekt—Endoskopi III/del 1 og 2—som
den endelige afprøvning af det screenings-koncept, vi har udviklet gennem vores
mangeårige forskning.

 

Projektet med tillægsprotokoller er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité:
H-4-2013-050 (39420, 39716, 42203, 43062, 48029, 52710)
og Datatilsynet: RegionH 2007-58-0015 / HVH-2013-022/I-Suite nr. 02324.

 

Endoskopi III-projektets  grundelementer:

Deltagere

 • DEL 1

Positivt resultat:

Blodprøver (90 ml) og data fra 8.000 personer, som via den offentlige screening med en prøve for usynligt blod i afføring er testet positive (FIT positive) og har gennemgået koloskopi (en kikkertundersøgelse af tarmen) til afklaring af, hvorfra blodet stammer.

Projekt -del 1/ positive er afsluttet pr. juli 2016 med i alt 8.176 deltagende parsoner.

Blodprøveanalyserne fra de FIT-positive sammenholdes med resultatet af koloskopi-undersøgelserne.

Negativt resultat:

Blodprøver (90 ml) og data fra 5.000, som via den offentlige screening med en prøve for usynligt blod i afføring er testet negative—dvs. et ikke-fund af usynligt blod i FIT-testen i den almene screening.

Projekt-del 1/ negative blev afsluttet pr. marts 2016 med i alt 5.118 deltagende parsoner.

Analyser af alle indsamlede blodprøver og data pågår stadig.
De første resultater forventes i løbet af 2019.

Blodprøveanalyserne fra de FIT-negative sammenholdes med resultaterne fra de FIT-positive.
Tilsammen den endelige validering af vores screeningskoncept
baseret på cancer-associerede biomarkører i blodprøver.

 

 • DEL 2:

  Sept. 2016 påbegyndtes inklusion af blodprøver (90 ml) og data fra ca. 30.000 personer, som i den offentlige screening havde et ikke-fund af usynligt blod i screeningens FIT-test.
  Alle får udtaget nye blodprøver efter hhv. 2 og 4 år— dvs. i alt 3 prøvesæt fra 30.000 personer.

Ultimo februar 2018 var i alt  inkluderet 32.665 personer i projektet.
Indsamling af 2. runde data og blodprøver blev påbegyndt pr. marts 2018—
2. runde indsamling har forløbet til og med maj 2020 i Region Hovedstaden, hvor 
15.978 er inkluderet.
Inklusions-runde 3 fortsætter i Region Hovedstaden på Amager-Hvidovre Hospital

Indsamling af alle blodprøver og data forventes afsluttet primo 2022

Alle endelige resultater vil foreligge i løbet af 2023

Niveauet af de biologiske markører i de analyserede blodprøver sammenholdes med databaser,
som kan identificere projektdeltagere, som havde eller siden har udviklet
en af de i projektet inkluderede sygdomme
—hermed valideres biomarkørernes evne til at identificere kræftsygdom under udvikling.

 

Hvor er vi?

Den kliniske del—blodprøver og dataregistreringer—har fundet/finder sted ud fra screeningscentre:

 

 • Region Hovedstaden:  Bispebjerg, Herlev, Hillerød og Hvidovre/Amager Hospitaler
 • Region Midtjylland:     Herning, Horsens, Holstebro, Randers, Silkeborg og Viborg Regions Hospitaler

Den biokemiske del—analyser og statistiske beregninger—foregår på:

 • Tumorbiologisk Laboratorium, Gastroenheden, Hvidovre Hospital  •  Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Skejby Hospital, Århus  •  MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA   •   Fred Hutchinson, Cancer Research Center, Seattle, WA, USA  •  Johns Hopkins Kimmel Cancer Center, Baltimore, MD, USA   •   University of North Carolina at Chapel Hill, NC, USA •  Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY, USA  •  Huntsmann Cancer Center, Salt Lake City, UT, USA – University Medical Centers, Amsterdam, Holland   •   London University College, London, UK   •  Abbott Laboratories, Chicago, USA  •  DiscernDX Inc. San Francisco, CA, USA   •  Clinical Genomics Pathology Inc., Bridgewater, NJ, USA  •  EDP Biosciences, Knoxville, TN, USA  •  InterVenn Biosciences, South San Francisco, CA, USA  • Delfi Diagnostics Inc., Baltimore, MD,USA
TIDSPLAN
Se tidsplan

Tidsramme

Fra 2014–2022 afprøves vores screeningsmodel parallelt
til den offentlige befolkningsscreening for tarmkræft baseret på afføringsprøver (FIT-testen).

Projektets Del 2/A (sept.2016–2018):
inklusion af det første blodprøve-og datasæt fra ca. 30.000 med en negativ FIT-test
i den almene screening forløber på de 10 samarbejdende hospitaler.
Alle inkluderede bedes afgive nye blodprøver efter hhv. 2 og 4 år.

Projektets Del 2/B ( marts 2018–2022):
indsamling af supplerende blod- og datasæt (efter 2 og 4 år) parallelt med laboratorieanalyser, statistiske beregninger mv.
Fra medio 2022 til medio 2023 analyseres alle prøver og resultater endeligt.

 

Medarbejdere

Omkring 40 medarbejdere har gennem forløbet været tilknyttet vores Endoskopi III-projekt, del 1 og 2 .
Ca. 25 medarbejdere arbejder fortsat med Endoskopi III, del 3 og Endoskopi IV-projektet.

Se mere

Medarbejderne har været/og er fordelt på de involverede screeningscentre i Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

 • Vores forskning er under daglig ledelse af molekylærbiolog, Ph.D. Christina Therkildsen sammen med afdelingslæge, Ph.D. Jakob Kleif, Gastroenheden, Kirurgisk sektion 360, Hvidovre Hospital.
  Forskningen er oprindeligt initieret af professor, overlæge, dr.med. Hans Jørgen Nielsen († 26/9-2020).
 • Projektet styres af et forretningsudvalg og en overordnet styregruppe.

 

Budget

 • Budgettet for Endoskopi III/del 2 A+ B (år 2016-2023 inkl.)
  estimeres til små 70 millioner DKK (juni ’20).
  Projektet finansieres med donationer fra danske og internationale private fonde og biotech firmaer.

Alle nationale og internationale akademiske og kommercielle laboratoriesamarbejder
er baseret på en stor interesse for adgang til vores omfattende, veldokumenterede testmateriale.
Alle samarbejder sker i henhold til underskrevne samarbejdskontrakter.money-452624_640

Jf.: Oversigt Sponsorer                                                          Klik: Mere om budget & finansiering

Ofte stillede spørgsmål

top-btn-faq     

 

 

 

 

Læs mere:             Biomarkør-projektet         Analyser: HVAD/HVOR

cirkel2

  Historik screeningsforskning

 

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk