TRIAGE screening tarmkræft

Triage i screening for tarmkræft

 

Hvorfor

Screeningen for tarmkræft med en afføringstest (FIT) har udvist mange fund af personer med tarmkræft
og personer med forstadier, som kræver tilbagevendende opfølgning ved koloskopi.
Samtidig henvises et stadigt stigende antal personer til udredning ved koloskopi i cancerpakke-forløb
pga. symptomer på tarmkræft.

I dag oplever vi derfor ventetider på koloskopi, der langt overstiger de lovbestemte 14 dage.
Det nuværende, samlede behov for koloskopi-undersøgelser overstiger langt
landets samlede undersøgelses-kapacitet.

Et behov som vokser yderligere, da screeningsintervallet fra 2018 er reduceret fra de hidtidige 4 år til 2 år.

Tærskelværdi

I Danmark er cut-off-point (tærskelværdien) for usynligt blod i afføring
100 ng blod pr.ml afføring, som afgør,
om en person i screening tilbydes den endelige udredende koloskopi.

Mange europæiske lande med tarmkræft-screening har været nødsaget til at hæve cut-off værdien
for at tilpasse efterspørgslen af koloskopier til kapaciteten med den konsekvens,
at mange med kræft eller forstadier til sygdommen overses i den almene screening.

Blandt alle koloskopier, dvs. screeningsafledte-koloskopier, udredende koloskopier pga. symptomer på tarmkræft
samt kontrol-koloskopi efter fjernelse af forstadier,
er ca. 50-70 % uden fund af kræft eller andre behandlingskrævende tarm-læsioner.

Metoder til en mere sikker selektion til koloskopi, af kun de, som reelt har behov,
kunne afpasse behov og kapacitet bedre ─
til fordel sundhedsøkonomisk; men især for den enkelte,
som dermed undgår en ubehagelig (ikke risikofri) undersøgelse.

 

Vores forskningsresultater

Vores forskning i blodbaserede kræft-associerede biomarkører viser,:

 • at blodprøver kan blive afgørende for identifikation af personer
  med tarmkræft eller forstadier dertil

Vores forskningsresultater parallelt til den almene screening indikerer:

 • at screening for tarmkræft baseret på en triage-test
  dvs. en kombination af personens alder + en afføringstest (FIT) + en blodprøver for biomarkører─
  kan medføre en sikrere selektion til koloskopi af kun de personer,
  som har behov for undersøgelsen,
  hvorved antallet af screenings-afledte koloskopier kan reduceres ca. 25%.

Nye udenlandske resultater har netop vist, at screeningens FIT-test også er velegnet
ved selektion til diagnostisk koloskopi pga. symptomer på tarmkræft.

Formentlig kan brug af TRIAGE derfor også betyde en mere præcis selektion til koloskopi
blandt dem, som henvises til diagnostisk koloskopi.

 

Triage i selektion til diagnostisk koloskopi i cancerpakke-forløb

For at validere TRIAGE-konceptets mulighed for en sikrere selektion
også til diagnostisk koloskopi i cancerpakke-forløb
påbegyndes et 3-årigt valideringsprojekt i foråret 2018.

Over 2 år inkluderes 5.000 personer henvist til udredning i cancerpakke-forløb pga. af symptomer på tarmkræft.

Vi forventer, at vores projekt-resultater vil bekræfte,
at brug af triage (= personens alder + en FITtest- og en blodprøve) i cancerpakke-forløb
kan reducere det samlede koloskopi-behov også her.

 

Læs mere:

Endoskopi IV-projektet

Artikel med grundliggende resultat-publicering (Epub ahead of print / 08.03.2017)

jf. i øvrigt presseomtaler :
Videnskab.dk (30.11.16)  — DR / P1-Morgen (30.11.16) — Jyllands-Posten (01.12.16) — BT (01.12.16)

Print Friendly, PDF & Email

Donation / Partnerskab

Er du interesseret i at donere til vores forskning som privatperson, virksomhed eller forening?

Dit navn *

Din e-mail *

Dit tlf. nummer

Din besked *

  Emne

Kontaktoplysninger

ColoRectal Cancer Research

Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

Email: info@colorectalcancer.dk